PL EN


1994 | 6 | 163–167
Article title

Trzy bajki o słońcu

Authors
Content
Title variants
EN
Three tales about the Sun
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W bajkach lubelskich, których bogaty zbiór znajduje się w Archiwum Etnolingwistycznym UMCS, motywy solarne pojawiają się bądź to jako samodzielne przekazy, co jest stosunkowo rzadkie, bądź też w strukturze wątków wielotematycznych. Przeważnie przy tym myśli się o słońcu jak o blasku czy pogodzie słonecznej, a nie o ciele niebieskim. Autor prezentuje trzy przykłady takich bajek: (1) Słońce, wiatr, mróz; (2) O dwóch braciach i sprawiedliwym słońcu; (3) Wnoszenie słońca do domu.
EN
In tales from Lublin, a large collection of which can be found in the Ethnolinguistic archive at MCSU in Lublin, solar motives are present either as independent stories – which is relatively rare – or can be found in the structure of multi-themed plots. As such, the sun is present in the sense of glare or sunny whether, and not in the sense of a celestial object. The author presents three examples of such tales: (1) Słońce, wiatr, mróz [the Sun, the Wind, and the Frost]; (2) O dwóch braciach i sprawiedliwym słońcu [About Two Brothers and the Righteous Sun]; (3) Wnoszenie słońca do domu [Bringing the Sun into the House].
Year
Volume
6
Pages
163–167
Physical description
Contributors
elaborated by
References
  • Krzyżanowski Julian, 1962, Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, t. 1, Wrocław.
  • Federowski Michał, 1897, Lud białoruski na Rusi litewskiej: materyały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905, t. 1, Wiara, wierzenia i przesądy ludu z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki, Kraków.
  • Relacje o kosmosie. Teksty gwarowe z okolic Biłgoraja (pod red. J. Bartmińskiego), 1989, „Etnolingwistyka” 2, red. Jerzy Bartmiński, s. 95–149.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6c42216-cd80-47b1-9e12-66248b4e2188
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.