PL EN


2017 | 466 | 71-78
Article title

Aspekty energetyczne rozwoju zrównoważonego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Koncepcja rozwoju zrównoważonego opiera się postulacie połączenia wymiaru ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego dla podnoszenia jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Unia Europejska konsekwentnie rozwija politykę gospodarczą z uwzględnieniem wspomnianej koncepcji. Szczególny nacisk jest kładziony na ochronę środowiska, co znalazło odzwierciedlenie w celach strategii Europa 2020. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów środowiskowych rozwoju zrównoważonego 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Państwa te wciąż znajdują się w trakcie przeobrażeń strukturalnych swoich gospodarek, które w znacznej mierze opierają się na energochłonnym przemyśle. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem wybranych wskaźników za lata 2004 i 2013, 2014, co umożliwiło zidentyfikowanie zmian na tle pozostałych krajów UE.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6c457e6-3970-4fc9-8905-cfd4e0bf154e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.