Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 466 | 71-78

Article title

Aspekty energetyczne rozwoju zrównoważonego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Koncepcja rozwoju zrównoważonego opiera się postulacie połączenia wymiaru ekonomicznego, społecznego oraz środowiskowego dla podnoszenia jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń. Unia Europejska konsekwentnie rozwija politykę gospodarczą z uwzględnieniem wspomnianej koncepcji. Szczególny nacisk jest kładziony na ochronę środowiska, co znalazło odzwierciedlenie w celach strategii Europa 2020. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów środowiskowych rozwoju zrównoważonego 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Państwa te wciąż znajdują się w trakcie przeobrażeń strukturalnych swoich gospodarek, które w znacznej mierze opierają się na energochłonnym przemyśle. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem wybranych wskaźników za lata 2004 i 2013, 2014, co umożliwiło zidentyfikowanie zmian na tle pozostałych krajów UE.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6c457e6-3970-4fc9-8905-cfd4e0bf154e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.