Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 13-23

Article title

Wybrane aspekty zachowań internautów oraz rozwój komunikacji marketingowej w Internecie − Polska na tle innych krajów europejskich

Content

Title variants

EN
Some Aspects of Internet Surfers’ Behaviours and the Development of Marketing Communication of the Internet – Poland against the Background of Other European Countries
RU
Избранные аспекты поведения интернавтов и развитие маркетинговой коммуникации в интернете – Польша на фоне других европейских стран

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Celem rozważań jest zaprezentowanie różnic w zachowaniach klientów on-line oraz rozwoju komunikacji marketingowej w Internecie. W opracowaniu powołano się na wyniki badań internautów przeprowadzone w Polsce i w innych krajach Europy. Przybliżono w nim najbardziej charakterystyczne cechy i zachowania użytkowników Internetu. Oprócz tego, w artykule ukazano istotę podejścia inbound marketing w kreowaniu wartościowych treści z punktu widzenia ich odbiorców. Scharakteryzowano też w nim sposób działania tzw. systemów marketingu automatycznego i przybliżono możliwości, które dają właścicielom witryn internetowych z nimi współpracujących. W opracowaniu znajdują się również studia przypadków ukazujące przykłady zrealizowanych zintegrowanych kampanii komunikacji marketingowej w Internecie.
EN
An aim of considerations is to present differences in on-line customers’ behaviours and the development of marketing communication on the Internet. In her study, the author referred to findings of Internet surfers’ surveys carried out in Poland and in other European countries. She brought closer in it the most characteristic traits and behaviours of Internet users. Besides that, she showed in the article the essence of the inbound marketing approach in creating valuable contents from the point of view of their recipients. She also characterised in it the modus operandi of the so-called systems of automatic marketing and brought closer the possibilities they provide for the owners of Internet websites cooperating with them. The work also contains case studies showing the examples of implemented integrated campaigns of marketing communication on the Internet.
RU
Цель рассуждений – представить отличия в поведении клиентов on-line и развитие маркетинговой коммуникации в интернете. В работе дается ссылка на результаты обследований интернавтов, проведенных в Польше и в других странах Европы. В ней приблизили наиболее характерные черты и поведение пользователей интернета. Кроме того, в статье указали суть подхода «приходящего маркетинга» (англ. inbound marketing) в создании ценного содержания с точки зрения их адресатов. В ней дана также характеристика способа действия так называемых систем автоматического маркетинга и приблизили возможности, которые они дают владельцам интернет-витрин, сотрудничающих с ними. В разработке имеется также изучение конкретных проблем, указывающее примеры осуществленных интегрированных мероприятий по маркетинговой коммуникации в интернете.

Year

Issue

Pages

13-23

Physical description

References

 • Benhauer (2013), Marketing Automation + RTB = nowe możliwości dla e-Commerce, B2C i B2B. Docieraj do zidentyfikowanych osób w sieci RTB, http://marketing-automation.pl [dostęp: 18.02.2014].
 • Benhauer (2014a), Podstawowe możliwości monitorowania zachowania osób poza stroną WWW firmy, http://marketing-automation.pl [dostęp: 18.02.2014].
 • Benhauer (2014b), SALESmanago w TOP12 na światowym rynku Marketing Automation, http://marketing-automation.pl [dostęp: 18.02.2014].
 • Biuro Reklamy Grupa o2 (2011), SYMFONIASMAKU.O2.PL − case study, https://www.facebook.com/Grupao2BR/photos [dostęp: 15.02.2014].
 • comScore Data Mine (2013), Finnish Internet Users are Most Avid Consumers of Online, News, http://www.comscoredatamine.com/2013/11 [dostęp: 17.02.2014].
 • de Andrade N.N.G., Monteleone S., Martin A. (2013), Electronic Identity in Europe: Legal Challenges and Future Perspectives, Publications Office of the European Union, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications [dostęp: 17.02.2014].
 • Digital Agenda for Europe (2013a),http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-comparebreakdowns#chart={“indicator-group”:”ecommerce” [dostęp: 17.02.2014].
 • Digital Agenda for Europe (2013b),http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-comparebreakdowns#chart={“indicator-group”:”internet-usage” [dostęp: 17.02.2014].
 • Easytone.snobka.pl (2012a), Rozpoczynamy akcję „Zredukuj tkankę tłuszczową w 8 tygodni”,http://easytone.snobka.pl [dostęp: 31.10.2012].
 • Easytone.snobka.pl (2012b), Tydzień ósmy: mam zbilansowaną dietę – nie potrzebuję suplementów,http://easytone.snobka.pl [dostęp: 31.10.2012].
 • Easytone.snobka.pl (2012c), Zaczynamy trenning z naszymi bohaterkami. Tylko 8 tygodni dzieli je od idelanej figury. Startujemy!, http://easytone.snobka.pl [dostęp: 31.10.2012].
 • European Commission (2011), Attitudes on Data Protection and Electronic Identity in the European Union, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf [dostęp: 18.02.2014].
 • Halligan B., Shah D. (2010), Inbound Marketing. Daj się poznać w Google, serwisach społecznościowych i na blogu, Helion, Gliwice.
 • IAB Polska (2013), Prywatność w Sieci. Komunikacja marketingowa online z perspektywy internautów, http://www.iabpolska.pl [dostęp: 16.02.2014].
 • Knorr, http://media.knorr.pl/pl/press/Materialy-korporacyjne [dostęp: 15.02.2014].
 • Marketing przy kawie (2010), Kampania promująca buty Reebok EasyTone, http://www.marketing-news.pl/message.php?art=25648 [dostęp: 09.04.2010].
 • Nowymarketing.pl (2013), Blogosfera w oczach internautów - badanie IIBR, http://nowymarketing.pl/a/2379,blogosfera-w-oczach-internautow-badanie-iibr [dostęp: 17.02.2014].
 • Payu (2013), Profil klienta internetowego − kto jest fanem e-zakupów?, http://www.payu.pl/sites/default/files/komunikaty_prasowe [dostęp: 17.02.2014].
 • Sikorska K. (2014), Internet w Polsce I-XII 2013, http://www.egospodarka.pl/105705,Internet-w-Polsce-I-XII-2013,1,12,1.html [dostęp: 17.02.2014].
 • Sosnowska J. (2013), Co jest ważniejsze - internet czy telewizja? Najważniejsze wnioski z badania World Internet Project: Polska 2013, http://technologie.gazeta.pl/internet [dostęp: 18.02.2014].
 • Wirtualnemedia.pl (2011), Żywiec Zdrój Smako-Łyk: Dopełnia smak każdego posiłku, http://www.wirtualnemedia.pl [dostęp: 13.02.2011].
 • Żywiec Zdrój (2010a), Mistrzowie Kuchni polecają Smako-Łyk do obiadu! Informacja prasowa, http://www.zywiec-zdroj.pl/#/4X0X [dostęp: 12.02.2014].
 • Żywiec Zdrój (2010b), http://www.zywiec-zdroj.pl/#/0X1Xapla [dostęp: 23.06.2010].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6c70c55-01a1-4fe0-a66e-6f0188a9f68f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.