Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 1(9) | 161-181

Article title

Aspekty interpretacyjne i metodologiczne zarządzania projektami

Authors

Content

Title variants

EN
Interpretation and methodological aspects of project management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest wprowadzenie do szeroko pojmowanej dziedziny Project Management. Autor omawia następujące zagadnienia: interpretację pojęcia projektu i różnych wykładni zarządzania projektami, strukturę metodyki badań, definiowanie projektu, procedurę operacjonizacji, charakterystykę makiet badawczych i list kontrolnych, specyfikę projektowania usprawniającego i bazowego, fazy i etapy procesu projektowo-realizacyjnego.
EN
The article constitutes an introduction to the broadly-understood area Project Management. On the one hand project management includes managerial pragmatics, i.e. the administration of project enterprises, on the other hand - planning methodology. The latter is focused on the principles and methods of research within the scope of planning any kind of facilities and processes. The text at issue includes the following questions: the interpretation of the notion of project and various interpretations of project management, the structure of research methods, project defining, the procedure of operationisation, the characteristics of research models and controlling lists, the peculiarity of improving and base planning, stages and phases of the planning and execution process.

Year

Issue

Pages

161-181

Physical description

Dates

published
2006

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9

References

 • Charvat J. 2003. Project Management Methodologies. Selecting, Implemenring and Supporring Methodologies and Processes for Project. New York: Wiley. ISBN 0471221783.
 • Frame J. D. 2001. Zarządzanie projektami w organizacjach. Warszawa: WIG-Press. ISBN 83-87014-77-X.
 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 1966. Newton Square (Pensylvania): Project Management Institute.
 • Kerzner H. 2005. Advanced Project Management, Gliwice: Helion. ISBN 83-73617-30-2.
 • Kotarbiński T. 1975. Traktat o dobrej robocie. Wrocław - Warszawa - Kraków: Ossolineum.
 • Lock D. 2005. Podstawy zarządzania projektami. Warszawa: PWE. ISBN 83-20814-45-6.
 • Project Management. Efektywne zarządzanie przedsięwzięciami. 2001. Pod red. B. Ehrl-Gruber i G.M. Süß. Warszawa: WEKA.
 • Stabryła A. 2006. Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14846-2.
 • Wielka Encyklopedia PWN. 2003. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13357-0
 • Wysocki R.K., McGary R. 2005. Efektywne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion. ISBN 83-7361-861-9

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6cc7123-107d-4f1d-8e98-b91441648834
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.