Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 03 | 469-508

Article title

Fenomen sakralny twórczości wokalnej Aleksego Turenkowa

Content

Title variants

EN
Sacral phenomenon of Aleksy Turenkow's vocal works

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł realizuje trzy zasadnicze cele publikacji poświęconych praktycznym problemom wykonawstwa i przygotowania chóralnego: 1. Prezentację stylistyki danego kompozytora; 2. ogólną charakterystykę jego dorobku kompozytorskiego; 3. problemy wykonawcze związane z realizacją tego dorobku. Aleksy Turenkow (1886-1945) to jeden z najpopularniejszych kompozytorów białoruskich, którego dzieła należą do tzw. „żelaznego repertuaru” chórów cerkiewnych, pojawiając się zresztą także na estradach koncertowych. Tworzył on nie tylko muzykę par excellence cerkiewną – w jego dorobku nie brak dzieł o charakterze koncertowym, lirycznych pieśni solowych czy większych form wokalno-instrumentalnych. W artykule nie tylko szczegółowo omawiono życiorys kompozytora, lecz także dokonano analizy jego twórczości oraz przekazano doświadczenia wykonawcze autora, udzielając szeregu rad przydatnych w pracy z chórem. Artykuł dzieli się więc na dwie części: biografi czną (teoretyczną) i praktyczną.
EN
This article presents three principal tasks, connected with the practical problems of the performing and preparing choir pieces: 1. Th e stylistic presentation of the composer’s output; 2. Th e general characteristic of the composer’s style; 3. Th e perform problems connected with the realisation of his. Alex Turenkov (1886-1945) is one of the most popular composers from Belorussia, whose works belong to the “ever green” items in the world choir repertoire, presented not only in the Orthodox churches but also in the concert halls. Th is composer wrote non only pieces performed in the Church – his achievement includes also concert pieces, lyrical songs and vocal-instrumental music forms. Th e article describes with details composer’s curriculum vitae adding also very profound analysis of his works and pieces with some useful perform comments, basing on the own experience of the author. This article is divided in two parts: a biographical and a practical ones.

Year

Volume

03

Pages

469-508

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

References

 • Akatyst ku czci Bogurodzicy. 1981. Przekład „Hymnu Akatystu” Mieczysław Bednarz, SI. Przekład pozostałych tekstów liturgicznych Roman R. Piętka, MIC; Jan Sergiusz Gajek, MIC. Opracowanie schematów muzycznych Jan Krajewski, MIC. Lublin. (pro manuscripto)
 • Bortnânskij, Dimitrij.1995. 35 koncertov dlâ smešаnnаgo horа bez soprovoždeniâ. Redаkciâ P. Čаjkovskij. Moskvа: Muzykа
 • Božestvennаâ Liturgiâ. Bogoslužebnyâ pesnopeniâ Prаvoslаvnoj Cerkvi. 2004. Sostаvlenie, redаkciâ, komentаrii diаkonа Dmitriâ Bolgаrskogo. Kiev: Izdаnie Svâto-Troickogo Ioninsogo monаstyrâ
 • Gаj de Pikаrdа. 1995. Cаrkounаâ muzykа nа Belаrusi 989-1995. Redаktаr T. M. Mаtuševskаâ. Minsk: Belаruskаâ Kаpelа
 • Gustovа, Lаrisа. 2013. Cerkovnoe penie. Belorusskаâ pevčeskаâ kul´turа prаvoslаvnoj trаdicii. Minsk: Hаrvest
 • Hvisuk, Nikolаj Nikolаevič. 1993. Belаrusskаâ hаrаvаâ litаrаturа. Minsk: Belorusskij Gosudаrstvennyj Universitet
 • Lebedev, Nikolаj. 1997. Sbornik duhovno-muzykаl´nyh pesnopenij iż Cvetnoj Triodi (Pаshаl´nyj). Moskvа: Živonosnyj Istočnik
 • Lenczewski, Mikołaj. 1981. Liturgika czyli nauka o nabożeństwach. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Mаgutny Božа. 2001. Gаlouny redаktar serii. Viktаr Skorаbаgаtаu: Minsk: Belаrusskаâ Kаpelа
 • Mаl´dzis, Аdаm. 2001. Nа skryžаvаnni slаvânskih trаdycyj. Minsk: Nаvukа i tehnikа
 • Mdzivаni, Tаccânа Gerаsimаunа, i Rаisа Ivаnаunа, Segienkа. Kаmpаzitаry Belаrusi. 1997. Minsk: Belаrus´
 • Myzykаl´nyj e nciklopedičeskij slovаr´. 1991. Gl. red. Georgij Vsevolodovič Keldyš. Moskvа: Sovetskаâ enciklopeiâ
 • Nauka o nabożeństwach prawosławnych. 1987. Opracował ks. Konstanty Bondaruk Białystok: Wydanie Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej
 • Pesnopeniâ Božestvennoj Liturgii. 2002. Počаev: Svâto-Uspenskаâ Počаevskvâ Lаvrа. Pаshаl´nye Pesnopeniâ (dlâ smešаnnаgo horа). 1998. Sbornik sostаvil M. I. Vаŝenko. Sаnkt-Peterburg: Obrаscy Russkoj Duhovnoj Muzyki
 • Prаkаpcovа, Verа Pаvlovnа. 1991. Mаstаckаâ аdukаcyâ u Belаrusi. Minsk: Belorusskij Gosudаrsivennyj Universitet Kul´tury i Iskusstv
 • Smаgin, А. I. 1998. Belorusskаâ horovаâ literаturа. Minsk: BDUK
 • Volček, Аleksаndr. 2001. Toržestvujte dnes´. Minsk: Belorusskij Gosudаrstvennyj Univesitet Kul´tury i Iskusstv. (pro manussripto)
 • Wołosiuk, Włodzimierz. 1978. Śpiew liturgiczny w Rosyjskim Kościele Prawosławnym w wiekach XVII-XVIII. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Wołosiuk, Włodzimierz. 1996. Śpiew liturgiczny Kościoła Prawosławnego w Polsce. Teologiczna i muzyczna interpretacja jego wybranych elementów. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna (pro manuscripto)
 • Wołosiuk, Włodzimierz. 2005. Wschodniosłowiańscy kompozytorzy muzyki cerkiewnej od XVII do 1. Połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Zаgаdskаâ, Ol´gа. 2002. Hvаlite imâ Gospodne. Minsk: Belorusskij Gosudаrstvennyj Universitet Kul´tury i Iskusstv. (pro manussripto)
 • Znosko, Aleksy ks. 1983. Mały słownik wyrazów starocerkiewno-słowiańskich i terminologii cerkiewno-teologicznej. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6cce7cf-137a-47d4-a10d-1072e6c8195c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.