Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 62 | 2 | 196 - 202

Article title

Recenzja -"Beyond Medicine. Non-Medical Methods of Treatment in Poland”, red. Włodzimierz Piątkowski

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

62

Issue

2

Pages

196 - 202

Physical description

Dates

published
2013-12-31

Contributors

References

 • Causes of death – standardised death rate, Eurostat European Commission 2012, <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/4/4e/Causes_of_death__standardised_death_rate%2C_2009_%281%29_%28per_100_000_inhabitants_aged_less_than_65%29.png>.
 • Foucault M. [2011], Narodziny biopolityki. Wykłady z Collège de Franca 1978/1979, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gapik L. [1999], Pojmowanie psychoterapii, [w:] L. Gapik (red.), Postępy psychoterapii, t. 2, Wybrane zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 9–13.
 • Jütte R. [2001], Historia medycyny alternatywnej. Od magii do naturalnych metod leczenia, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 • Ostrowska A. [1994], Niepełnosprawni w społeczeństwie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Ostrowska A. [2009], Modele relacji pacjent–lekarz, [w:] Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy, (red.) A. Ostrowska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Piątkowski W. [1988], Lecznictwo niemedyczne Polsce w XX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Piątkowski W. [1990], Spotkania z inną medycyną, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 • Piątkowski W., J e z i o r J., O h m e R. [1993], Listy do Kaszpirowskiego. Spojrzenie socjologiczne, Wydawnictwo M. Łoś, Lublin.
 • Piątkowski W. [1998], W stronę socjologii lecznictwa niemedycznego. Przegląd wybranych propozycji badawczych, [w:] M. Libiszowska Żółtkowska i in. (red.) Szkice z socjologii medycyny, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Piątkowski W. [2008], Lecznictwo niemedyczne w Polsce. Tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Piątkowski W. [2010], Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Płonka - Syroka B. [2009], Aspekty etyczne w praktyce analityka medycznego, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek, natura, kultura – studia z historii i antropologii medycyny i farmacji społecznej, Wydawnictwo Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich, Wrocław, s. 235–248.
 • Słońska Z., Misiuna M. [1993], Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów, Agencja PromoLider, Warszawa
 • .
 • Tobiasz - Adamczyk B., Szafraniec K., Bajka J. [1999], Zachowania w chorobie .Opis przebiegu choroby z perspektywy pacjenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0033-2356

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6cd2abc-c8f4-4833-9237-be6108795878
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.