Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4(86) | 50-59

Article title

UDZIAŁ DZIERŻAWIONYCH UŻYTKÓW ROLNYCH W GOSPODARSTWACH W POLSCE NA TLE GOSPODARSTW W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Share of leased land of agricultural land in Poland farms and selected countries of UE

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The paper discusses the problem of land lease depending on the setting of production in Poland and in EU countries. Compared to farms in three types, ie., “Field crops”, “Dairy cows” and “Granivores”. The analysis covered the period 2005-2009. It has been proved that Polish farms regardless of the type of production are the least dependent on the lease of land although the area of land leased from year to year increases slightly in them. Most land not owned farm is owned by the French farms, where the share of leased land in comparison with the Polish farms is three times larger.

Keywords

Contributors

  • Mgr Michał Figura, KatedraAgronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland

References

  • 1. Ciaian P., Kancs d’A., Swinnen J., Van Herck K., Vranken L. (2012): Key Issues and Developments in Farmland Rental Markets in UE Member States and Candidate Countries. Factor Markets Working Papers, CEPS No. 13, Brussels.
  • 2. Laskowska E. (2014): Rynek gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego. Problemy Rolnictwa Światowego, tom 14, z. 3, str. 140-149.
  • 3. Majchrzak A. (2013): Rola dzierżawy gruntów rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej Polski na tle państw członkowskich Unii Europejskiej. Problemy drobnych gospodarstw rolnych. Nr 2, str 63-68.
  • 4. Tańska-Hus B. (2010 a): Dzierżawa jako instrument mobilności ziemi w Polsce i UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 322 (1), str. 25-40.
  • 5. Tańska-Hus B. (2010 b): Dzierżawa rolnicza jako instrument mobilności gruntów w Polsce na przestrzeni wieków. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 97, z. 3, str. 279-289.
  • 6. Ziętara W. (2006): Dzierżawa jako czynnik przemian w strukturze gospodarstw. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 58, str. 75-88.
  • 7. http://ec.europa.eu/agriculture/ricaprod/database/consult_std_reports_en.cfm

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6d35843-87d4-45d1-a939-5e996d61b163
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.