PL EN


2013 | 82 | 125-137
Article title

Polityczny wymiar przestrzeni prywatnej i publicznej w filmach Pétera Forgácsa

Authors
Title variants
EN
The Political Dimension of the Private and Public Space in the Films of Péter Forgács
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest próbą uchwycenia mechanizmów organizujących eksperymentalną metodę pracy węgierskiego reżysera Pétera Forgács’a wykorzystującego archiwalne domowe kroniki filmowe. Autorka uwidacznia przedstawienie przez reżysera w dokumentalnych pracach found footage prywatnego wymiaru materiału filmowego w jego społecznym, politycznym wymiarze. Odwołuje się do koncepcji filmu kompilacyjnego Jaya Leydy, kategorii ready-made Marcela Duchampa i grupy Fluxus, koncepcji stylu performatywnego dokumentu przypisanego twórczości Pétera Forgács’a w klasyfikacji zaproponowanej przez Billa Nicholsa w Introduction to Documentary. Na przykładzie filmu Pétera Forgács’a "Zamęt – kronika rodzinna" ("The Mealstrom – Family chronicle", 1997) zostają przedstawione uruchamiane przez reżysera mechanizmy pamięci prowadzące do zrozumienia przez widza tragicznego wymiaru historii Europy XX w., Holokaustu w prywatnym, indywidualnym doświadczeniu.
EN
The article is an attempt to grasp the mechanisms that organise the experimental method of work of the Hungarian director Péter Forgács that relies on the use of archival home film footage. The author reveals the way the director uses private film material in the found footage work in its social and political dimensions. She refers to Jay Leyda’s concept of compilation film, Marcel Duchamp’s and the Fluxus group’s ready-made category, as well as the concept of performative documentary style attributed to Péter Forgács’s work in the classification proposed by Bill Nichols in the Introduction to Documentary. Using the example of Péter Forgács’s film "The Maelstrom: A Family Chronicle" (1997), the author presents the mechanisms of memory the director employs that lead the audience to understand the tragic dimension of European history of the twentieth century, and in particular the Holocaust as a private and personal experience.
Year
Issue
82
Pages
125-137
Physical description
Contributors
 • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • Deleuze, Gilles. 2008. 1. Obraz-ruch. 2. Obraz-czas. Gdańsk. Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
 • Forgács, Péter; Nichols, Bill. 2011. The Memory of Loss: Péter Forgács’s Saga of Family Life and Social Hell. W: B. Nichols, M. Renov (red.). Cinema’s Alchemist. The Films of Péter Forgács (Visible Evidence). Minneapolis. London: University of Minnesota Press.
 • Janion, Maria. 2000. Być „ja” swojego „ja” w: Tragizm, historia, prywatność. Prace wybrane. Kraków. UNIVERSITAS
 • Majewski, Tomasz. 2009. „Sub specie moris”: uwagi o „Shoah” Claude’a Lanzmanna. W: T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska (red.) Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia. Łódź. Wydawnictwo Officyna.
 • McDonald, Scott. 2011. Péter Forgács: An Interview. W: B. Nichols, M. Renov (red.). Cinema’s Alchemist. The Films of Péter Forgács (Visible Evidence). Minneapolis. London: University of Minnesota Press.
 • Mulvey, Laura. 1992. Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne. W: A. Helman (red.). Panorama współczesnej myśli filmowej. Kraków. UNIVERSITAS
 • Nichols, Bill. 2011. Introduction. W: B. Nichols, M. Renov (red.). Cinema’s Alchemist. The Films of Péter Forgács (Visible Evidence). Minneapolis. London: University of Minnesota Press.
 • Nichols, Bill. 2001. Introduction to Documentary. Bloomington & Indianapolis. Indiana University Press.
 • Nichols, Bill. 2011. Jak możemy zdefiniować film dokumentalny. Tłum. T. Rutkowska. „Kwartalnik Filmowy” 75-76.
 • Ricoeur, Paul, 2012. Pamięć, historia, zapomnienie. Kraków. UNIVERSITAS.
 • Ronduda, Łukasz. 2006. Strategie subwersywne w sztukach medialnych. Kraków. RABID.
 • Van Alphen, Ernst. 2011. Toward a New Historiography. The Aesthetics of a Temporality. W: B. Nichols, M. Renov (red.). Cinema’s Alchemist. The Films of Péter Forgács (Visible Evidence). Minneapolis. London: University of Minnesota Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6d960b4-414a-4c98-be25-f440444c78c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.