Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 29 | 149-167

Article title

Wybrane fenomeny mistyczne w doświadczeniu religijnym Alicji Lenczewskiej w świetle jej pism

Content

Title variants

EN
Selected mystical phenomena in the religious experience of Alicja Lenczewska in the light of her writings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł traktuje o polskiej nauczycielce, katoliczce, Alicji Lenczewskiej (1934- 2012), poślubionej mistycznie Bogu, autorce dwutomowego dzieła, w którym utrwaliła pouczenia Zbawiciela, przedstawiła dzieje swojej duszy i opisała otrzymane od Stwórcy nadzwyczajne charyzmaty, do których należy zaliczyć: mistyczne zaślubiny, ekstazy, stygmaty niewidzialne i obrazy duchowe.
EN
The article deals with a Polish teacher, Catholic, Alicja Lenczewska (1934-2012), mystically married to God, the author of a two-volume work in which she recorded the Savior‘s instructions, presented the history of her soul and described the extraordinary charisms received from the Creator, including mystical weddings, ecstasy, invisible stigmas and spiritual images.

Year

Issue

29

Pages

149-167

Physical description

Contributors

References

 • Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Chrześcijańskie fenomeny mistyczne, Słownik, opracowanie Boriello di Marco L., Kielce 2018.
 • Garrigou-Lagrange R., Trzy okresy życia wewnętrznego, wyd. III, Niepokalanów 2001.
 • Janasiak R., Charyzmaty, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, Lublin-Kraków 2002, s. 112-115.
 • Lenczewska A., Świadectwo, dziennik duchowy, Poznań 2016.
 • Lenczewska A., Słowo Pouczenia, Poznań 2016.
 • Lenczewski S., Życiorys mojej siostry Alicji, [w:] Lenczewska A., Świadectwo, dziennik duchowy, Poznań 2016, s. 21-25.
 • Olejnik S., Teologia moralna, wprowadzenie i idea wiodąca, Warszawa 1988.
 • Piotrowski M., Świadek Zmartwychwstałego – Alicja Lenczewska (1934-2012), [w:] Lenczewska A., Świadectwo, s 9-19.
 • Tanqurej A., Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, t. II, Warszawa 2003,
 • Trojanowski A., Drogi Czytelniku, [w:] Lenczewska A., Słowo Pouczenia, Poznań 2016, s. 9-10.
 • Rachwalik W., Pisma Alicji Lenczewskiej jako przykład literatury z zakresu mistyki, „Świdnickie Studia Teologiczne” (2018), s. 152-157.
 • Urbański S., Teologia życia mistycznego, Mistyka polska 5, Warszawa 1999.
 • Urbański S., Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Warszawa 1997.
 • Wejman H., Pismo z dnia 20 lipca 2015 r., [w:] Lenczewska A., Świadectwo, Poznań 2016.
 • Witek S., Teologia życia wewnętrznego, Lublin 1986.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6da5aa5-f3cc-487d-8a87-79609036e6bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.