PL EN


2001 | 1 | 74-80
Article title

Jan Witkiewicz-Koszczyc architekt-konserwator w świetle monografii Marty Leśniakowskiej

Content
Title variants
EN
Jan Witkiewicz–Koszczyc — Architect–Conservator in the Light of a Monographic Study by Marta Leoeniakowska
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The discussed monographic study is the first publication about Jan Witkiewicz–Koszczyc. The review was written by Mieczys³aw Kurz¹tkowski, an outstanding conservator of historical monuments who died several months ago. The subject of critical reflections is predominantly the chapter dealing with Koszczyc as a conservator of monuments of architecture. The reviewer supplemented and corrected various biographical data, expressing regret that the author did not opt for greater moderation in formulating certain opinions about Koszczyc as a conservator, especially considering the incompleteness of the data collected by her.
Year
Issue
1
Pages
74-80
Physical description
Dates
published
2001
Contributors
References
  • M. Leśniakowska, Jan Koszczyc Witkiewicz (1881–1958) i budowanie w jego czasach, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1998, s. 364.
  • S. J. Brzeziński, Polski Związek Ludowy, wybór i wstęp C. Wycech, Warszawa 1957, s. 21–22.
  • K. Parfianowicz, Łopuszański Jerzy, (w:) Słownik artystów polskich, t. V, Warszawa 1993, s. 179.
  • G. Jonkajtys–Luba, Siciński Karol, (w:) Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI, Warszawa–Kraków 1995, s. 466.
  • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, z. 8: Województwo lubelskie, oprac. H. Gawarecki, B. Wolff–Łozińska, J. Łoziński, seria A, t. 7, Warszawa 1973, s. 67.
  • Spis zainwentaryzowanych zabytków kultury i sztuki na terenie Województwa Lubelskiego, (w:) „Lubelski Dziennik Wojewódzki”, R. 12, 1931, nr 11, Okólnik nr 75, poz. 454 i 455, s. 188.
  • J. Witkiewicz–Koszczyc, O technice konserwacji zabytków architektury, „Architektura”, R. IV, 1949, nr 8–10, s. 243–247.
  • J. Witkiewicz–Koszczyc, Konserwacja zabytków, (w:) Podręcznik budowlany, red. W. Poniż i J. Nechay, t. II, z. 10, Warszawa 1951, s. 736–762.
  • Z. Ciekliński, Odbudowa i rekonstrukcja kolegiaty romańskiej w Tumie pod Łęczycą, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. XIX, 1957, nr 4, s. 399.
  • T. Poklewski, Początki współpracy badawczej archeologów i architektów. Casus kolegiaty w Tumie pod Łęczycą, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. XXXVIII, 1993, z. 3–4, s. 315–318.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6dd0b3f-926e-4212-82bf-77578d690e15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.