PL EN


2018 | 529 | 402-411
Article title

Ekonomiczne uwarunkowania odstraszania nuklearnego Stanów Zjednoczonych

Content
Title variants
EN
Economic conditions of the USA nuclear deterrence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę przeanalizowania, na przykładzie USA, korzyści ekonomicznych wynikających ze zdolności do odstraszania nuklearnego. Badania zostały oparte na porównaniu kosztów utrzymania arsenału nuklearnego z kosztami alternatywnymi prowadzenia dużych operacji połączonych przez USA w ramach „walki z terrorem” oraz przeanalizowano koszt posiadania niezbędnego potencjału sił konwencjonalnych, zapewniającego analogiczny poziom odstraszania. Artykuł jest swoistą polemiką z coraz częściej pojawiającymi się w przestrzeni publicznej argumentami, wyrażanymi przez polityków, przedstawicieli nauki i przywódców duchownych, o konieczności likwidacji broni nuklearnej jako czynnika destrukcyjnego i wymagającego wydatkowania olbrzymich funduszy na utrzymanie. Pomimo iż względy ekonomiczne nie są i nie powinny być jedynym kryterium analizy, w artykule wykazano, iż odstraszanie jądrowe jest obiektywnie najtańszą formą unikania konfliktów zbrojnych.
EN
The article attempts to analyze the economic benefits of nuclear deterrence on the example of the US. The research was based on a comparison of the cost of maintaining the nuclear arsenal with the opportunity costs of US major joint operations under the “war against terror” and the cost of having the necessary potential of conventional forces providing the same level of deterrence. The article is a kind of polemic with arguments expressed increasingly by politicians, representatives of science and spiritual leaders, about the necessity of liquidating nuclear weapons as a destructive factor and requiring spending of enormous funds for maintenance. Although economic reasons are not and should not be the only criterion of analysis, the article shows that nuclear deterrence is the cheapest way of avoiding armed conflicts.
References
 • Defense Department, 2010, Increasing Transparency in the US Nuclear Weapons Stockpile, Fact sheet, May 3, http://www.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/10-05-03_Fact_Sheet_US_Nuclear_Transparency__FINAL_w_Date.pdf (1.04.2018).
 • Defense Department, 2018, Nuclear Posture Review, February, https://fas.org/wp-content/uploads/media/2018-Nuclear-Posture-Review-Version-2.pdf (30.04.2018).
 • European Deterrence Initiative, Department of Defense Budget, Office of the Under Secretary of Defense (Comptroller), 2018, http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2019/fy2019_EDI_JBook.pdf (1.05.2018).
 • Hazlitt H., 1993, Ekonomia w jednej lekcji, Znak-Signum, Kraków. http://www.nti.org/analysis/articles/costs-us-nuclear-weapons/ (2.05.2018).
 • Kristensen H., Norris R., 2018, United States nuclear forces, Bulletin of the Atomic Scientists, vol. 74(2), s. 120–131, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00963402.2018.1438219 (30.04.2018).
 • Mises L. von, 1999, Mentalność antykapitalistyczna, Arcana, Kraków.
 • Mises L. von, 2002, Planowany chaos, Lublin–Rzeszów.
 • Mises L. von, 2004, Liberalizm w tradycji klasycznej, Kraków.
 • Overview – FY 2018 Defense Budget, Chief Financial Officer Secretary of Defense, http://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/fy2018/fy2018_Budget_Request_Overview_Book.pdf (8.05.2018).
 • Schwartz S. (ed.), 1998, Atomic Audit: The Costs and Consequences of U.S. Nuclear Weapons Since 1940, Brookings Institution Press, Washington, DC. Further information about Atomic Audit can be found at www.brookings.edu/projects/ archive/nucweapons/weapons.aspx.
 • Staniek Z., 2017, Ekonomia instytucjonalna, Difin, Warszawa.
 • State Department, 2018, New START Treaty Aggregate Numbers of Strategic Offensive Arms. Fact sheet, January 12 (effective date: September 1, 2017). https://www.state.gov/documents/organization/277683.pdf (1.05.2018).
 • Stiglitz J., 2007, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11, Congressional Research Service, Washington 2006, https://web.archive.org/web/20060624063451/http://zfacts.com:80/metaPage/lib/CRS-Belasco-2006-04-Iraq-Costs-RL33110.pdf (5.05.2018).
 • Weida W., 1998, The Economic Implications of Nuclear Weapons, https://www.brookings.edu/the-economic-implications-of-nuclear-weapons/ (1.05.2018).
 • What Nuclear Weapons Delivery Systems Really Cost, The Brookings Institution, https://www.brookings.edu/what-nuclear-weapons-delivery-systems-really-cost/ (5.05.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6de40c3-e25a-48c3-a6dc-fbf4b9dff65f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.