PL EN


2011 | 8 | 293-302
Article title

Proces psychoterapii indywidualnej i grupowej w leczeniu uzależnień

Authors
Content
Title variants
EN
The process of individual and group psychotherapy in the treatment of addictions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article reviews the definition of the word ‘psychotherapy’ which, depending on the theoretical approach adopted, can be defined in a variety of ways, and which consequently comes down to the notion of help and therapeutic effect. Irrespective of whether the psychotherapy takes on an individual or group character, it is a specialised method of helping people with different mental disorders, its main aim being the levelling out of the disorder in question, the introduction of an individual’s development-oriented changes and his or her attainment of health and mental well-being in the broadest sense. The author focuses on the advantages of both individual and group therapy, especially in the treatment of addictions. She additionally indicates the factors which have an influence on the effectiveness of psychotherapy, while stressing that the best effects are achieved through consolidating individual and group psychotherapy into one coherent therapy programme.
Year
Volume
8
Pages
293-302
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Aleksandrowicz J. W., Psychoterapia: poradnik dla pacjentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 • Cekiera C., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992.
 • Cekiera C., Ryzyko uzależnień, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994.
 • Cierpiałkowska L., Szanse i pułapki badań naukowych nad efektywnością psychoterapii, [w:] Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej, red. M. Fajkowska-Stanik, K. Drat-Ruszczak, M. Marszał-Wiśniewska, Warszawa, Wydawnictwo Academia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 2003.
 • Cierpiałkowska L., Czy wszyscy wygrali? O badaniach nad efektywnością psychoterapii, [w:] Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka, pod red. nauk. G. Chojnackiej-Szawłowskiej, B. Pastwy-Wojciechowskiej, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 • Cierpiałkowska L., Kubiak J., Co leczy w podstawowej terapii osób uzależnionych?, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2010, 4.
 • Czabała J. C., Czynniki leczące w psychoterapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • DeLeon G., Społeczność terapeutyczna, tł. H. Grzegołowska-Klarkowska, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003.
 • Fudała J., Rola relacji terapeutycznej w psychoterapii uzależnień, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2007, wydanie specjalne.
 • Gelso C. J., Hayes J. A., Relacja terapeutyczna, przekł. O. Waśkiewicz, M. Rucińska, GWP, Gdańsk 2004.
 • Heaton J. A., Podstawy umiejętności terapeutycznych, przekł. J. Bartosik, GWP, Gdańsk 2003.
 • Heaton, J. A., Podstawy umiejętności terapeutycznych, GWP, Gdańsk 2003.
 • Kottler J. A., Skuteczny terapeuta, przekł. E. Jusewicz-Kalter, GWP, Gdańsk 2003.
 • Kendall P. C., Norton-Ford J. D., Naukowe metody badań wyników terapii, [w:] Współczesne techniki badawcze w psychologii klinicznej, red. W. J. Paluchowski, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1992, t. 4.
 • Kratochvil S., Podstawy psychoterapii, przekł. M. Czabak, E. Matuska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Mellibruda J., Sobolewska-Mellibruda Z., Integracyjna psychoterapia uzależnień, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2006.
 • Okun B., Skuteczna pomoc psychologiczna, IPZ PTP, Warszawa 2002.
 • Pervin L. A., Psychologia osobowości, przekł. M. Orski, GWP, Gdańsk 2002.
 • Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce, red. M. A. Reinecke, D. A. Clark, wstęp A. T. Beck, przekł. O. i W. Kubińscy, J. Giczela, GWP, Gdańsk 2005.
 • Sagadyn L., Proces grupowy w psychoterapii uzależnień, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2007, wydanie specjalne.
 • Siemionow J., Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2011.
 • Ślaski J., Psychoterapia uzależnienia, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6ded123-8cf5-442e-8e81-ce9523fd2e39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.