PL EN


Journal
2005 | 4 | 12-28
Article title

Filozofia a mass media

Content
Title variants
EN
Philosophy and the mass media
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy podkreślają różnice między poznaniem filozoficznym a kształtowaniem obrazu świata w oparciu o wiedzę pochodzącą ze współczesnych mass mediów. Wykorzystując m. in pojęcia homo videns i pustego ja, podkreślają negatywne cechy osobowości człowieka kształtowanego przez mass media. Akcentują rolę filozofii jako tradycyjnego antidotum na pojawiające się zagrożenia.
EN
The authors emphasize the difference between philosophic knowledge and the formation of an image of the world on the basis of knowledge having its source in the contemporary mass media. Employing, among other things, the concepts of homo videns, and the empty ego, they underline the negative aspects of the personality of a person formed by the mass media. They emphasize the role of philosophy as a traditional antidote to the danger that appears.
Keywords
Journal
Year
Issue
4
Pages
12-28
Physical description
Contributors
 • Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
References
 • Allen [1998] – R. C. Allen, Porozmawiajmy jeszcze o telewizji, tłum. E. Stawowczyk, w: Teledyskursy. Telewizja w badaniach współczesnych, red. R. C. Allen, red. nauk. i posł. do wyd. pol. A. Gwóźdź, Wyd. Zumacher, Kielce 1998, s. 7-34.
 • Bauman [1996] – Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman oraz J. Tokarska-Bakir, przekł. przejrzał Z. Bauman, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.
 • Bloom [1987] – A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, sł. wstęp. S. Bellow, tłum. T. Bieroń, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1987.
 • Boniecki [2001] – A. Boniecki, Nowy wiek, „Tygodnik Powszechny” 1 (2687) 2001.
 • Corcoran [1994] – F. Corcoran, Telewizja jako Aparat Ideologiczny: Władza i Przyjemność, tłum. A. Helman, w: Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, wybór, wprowadzenie i opracowanie A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 1994, s. 95-116.
 • Cushman [1992] – P. Cushman, Dlaczego ja jest puste, tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, „Nowiny Psychologiczne” 3 (1992), s. 27-65.
 • Gehlen [2001] – A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej, tłum. K. Krzemieniowa, wstępem poprzedził Z. Kuderowicz, Czytelnik, Warszawa 2001.
 • Giddens [2002] – A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość: “ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Sulżycka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002.
 • Goban-Klas [1999] – T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Juszczyk [1998a] – S. Juszczyk, Komputerowa edukacja dzieci z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1998.
 • Juszczyk [1998b] – S. Juszczyk, Czy cyberprzestrzeń stanowi zagrożenie dla życia społecznego? w: Media a edukacja, t. 2, red. W. Strykowski, Wyd. eMPi2, Poznań 1998, s. 59-68.
 • Kępiński [1981] – A. Kępiński, Schizofrenia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981.
 • Kępiński [1985] – A. Kępiński, Melancholia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1985.
 • Kłoskowska [1981] – A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.
 • Krauze [2002] – K. Krauze, Przemoc na straganie mediów, „Tygodnik Powszechny” 11 (2745) 2002.
 • Miłosz [2003] – Cz. Miłosz, Źle o filmie, „Tygodnik Powszechny” 35 (2825) 2003.
 • Morawski [1996] – S. Morawski, O swoistym procesie estetyzacji kultury współczesnej, w: Estetyczne przestrzenie współczesności, red. A. Zeidler-Janiszewska, Instytut Kultury, Warszawa 1996, s. 29-42.
 • Ritzer [1993] – G. Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, tłum. S. Magala, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A, Warszawa 1999.
 • Sartori [2000] – G. Sartori, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Edizione Laterza 2000.
 • Sobolewski [2001] – T. Sobolewski, Kiedy dół bierze górę, „Znak” 8 (555) 2001, s. 69-75.
 • Szaniawski [1994] – K. Szaniawski, Nauka a mądrość, w: O nauce, rozumowaniu i wartościach. Pisma wybrane, wybr. i opr. J. Woleński, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1994, s. 3-7.
 • Zaborowski [1998] – Z. Zaborowski, Świadomość i samoświadomość człowieka, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 1998.
 • Zalewski [2003] – A. Zalewski, Film i nie tylko. Kognitywizm, emocje, reality show, TAiWPN Universitas, Kraków 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6e0de8f-244c-4e44-bbd7-41bf93c9968c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.