PL EN


2014 | 3 | 4 | 117-125
Article title

Projekt reformy abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych

Content
Title variants
EN
Draft of the reform of the abstract control of unfair contract terms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor omawia „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” (dalej: projekt założeń) przedstawiony w dniu 23.05.2014 r. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, który ma na celu uregulowanie zagadnień dotyczących tematyki abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umownych, jak również uwagi zgłoszone w procesie konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Najważniejsze propozycje zmian ustawowych dotyczą mocy wiążącej orzeczenia wydanego w postępowaniu w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i legitymacji procesowej czynnej w tych postępowaniach
EN
The article discusses the “Draft Assumption of the Act amending the Act - Code of Civil Procedure and other acts” presented on 23 May 2014 by the Polish Ministry of Justice which aims to regulate issues concerning the abstract control of contract terms. Analysed will also be comments made in the process of public and inter-ministerial consultations surrounding this measure. The most important proposal for legislative changes relates to the binding force of a judgment given in proceedings concerning unfair contractual terms and the right to file a claim in such proceedings
Contributors
  • Radca prawny, autor bloga praworeklamy.com.pl. W ramach konsultacji projektu założeń autor koordynował prace nad stanowiskiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz brał udział w pracach grupy roboczej Stowarzyszenia Prawa Konkurencji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6e59899-de68-441d-abef-17fda0df4305
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.