PL EN


2011 | 1(17) | 55-66
Article title

Using e-learning in the process of students’ education

Content
Title variants
PL
Wykorzystanie e-learningu w procesie kształcenia studentów
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the activities undertaken by the Małopolska School of Economics in Tarnów (MSET) in order to develop distance learning in students’ education. Diversity of distance teaching forms has been outlined. The author has analysed advantages and shortcomings of distance teaching which may have major bearing on the future of e-learning in higher-level teaching. The possibility of adjusting time dedicated for learning and the rate of assimilating knowledge to individual needs of a student is an important advantage. E-learning allows minimising fear or shyness in some students during traditional lessons. The worst shortcoming of this system is lack of direct contact of a student with a teacher and other class participants. Another problem is lack of motivation and self-discipline in the learning person, so important in case of distant teaching. The Małopolska School of Economics in Tarnów has its own e-learning platform based on the Moodle program. Similar types of platforms are already in use by academic facilities all over the world. The MSET e-learning platform was first used in teaching in the academic year 2009/2010. The classes with this tool were attended by 458 full- and part-time students. The paper presents initial research after the pilot classes in the blended learning system. The research results indicate that students support development of the college facility towards distant teaching, but without resignation of direct contact with the teacher. The experience of MSET may be helpful for other entities which have not undertaken actions related to distance teaching.
PL
W artykule opisane zostały działania, jakie podjęła Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie (MWSE) w celu rozwinięcia distance learningu w kształceniu studentów. Przedstawiono różnorodność form nauczania na odległość. Autorka artykułu przeanalizowała wady i zalety nauczania na odległość, które mogą mieć znaczącą wagę dla przyszłości e-learningu w nauczaniu na poziomie wyższym. Ważnym atutem jest możliwość dostosowania czasu poświęconego na naukę, jak i tempa przyswajania wiedzy do indywidualnych potrzeb ucznia. E-learning pozwala zminimalizować strach czy nieśmiałość uczniów, jaką przejawiają oni względem nauczyciela podczas tradycyjnej lekcji. Największą wadą tego systemu jest brak bezpośredniego kontaktu studenta z wykładowcą i innymi uczestnikami zajęć. Inny problem to zdarzający się brak motywacji i samodyscypliny uczącego się, tak ważny w przypadku zdalnego nauczania. MWSE w Tarnowie posiada własną platformę e-learningową, bazującą na programie „Moodle”. Podobnego typu platformy wykorzystują uczelnie wyższe na całym świecie. Po raz pierwszy platforma e-learningowa MWSE została zastosowana w nauczaniu w roku akademickim 2009/2010. Zajęcia za pomocą tego narzędzia odbyło w sumie 458 studentów studiów dziennych, jak i zaocznych. W artykule zaprezentowano wstępne badania po przeprowadzeniu pilotażowych zajęć w systemie blended learning. Wyniki badań wskazują, iż studenci popierają rozwój uczelni w kierunku zdalnego nauczania, ale bez rezygnacji z bezpo średniego kontaktu z wykładowcą. Doświadczenia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie mogą być pomocne dla innych podmiotów, które jeszcze nie podjęły działań w kierunku nauczania na odległość.
Year
Issue
Pages
55-66
Physical description
Dates
printed
2011-06
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Wydział Zarządzania i Turystyki, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
References
 • Okoń-Horodyńska E. (ed.). 1999. Nauczanie na odległość – nowa szansa dla edukacji, Tychy: Śląskie Wydawnictwo Naukowe. ISBN 89909523-4-3.
 • Galwas B. et al. 2002. Edukacja w Internecie. [online, accessed: 2010-11-25]. Available from Internet: http://consilr.info.uaic.ro/uploads_lt4el/resources/pdfpolAn%20education%20on%20the-%20Internet.pdf.
 • Wodecki A. 2006. "Po co e-learning na uczelni?" In: E-learning w kształceniu akademickim. Ed. M. Dąbrowski, M. Zając. Materials of the 2nd National Conference Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • Barszczewska-Wajda B. (ed.). 2008. Wprowadzenie do e-learningu. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej. ISSN 0239-6114.
 • Hyla M. 2005. Przewodnik po e-learningu. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-75-2.
 • Marković J. 2006. "Założenia e-learningu. Platformy e-learningowe". In: Wprowadzenie do e-learningu. Ed. B. Barszczewska-Wajda. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej. ISSN 0239-6114.
 • Szabłowski S. 2009. E-learning dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo Fosze. ISBN 978- 83-7586-012-2.
 • Dejnaka A. 2010. Rzeczywistość poszerzona i jej zastosowanie w e-learningu. [online, accessed: 2011-06-17]. Conference material: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym conference, Warsaw, 18 November 2010. Available from Internet: http://www.e-edukacja.net/siodma/referaty/Sesja_2a_4.pdf.
 • Bednarek J., Lubina E. 2008. Kształcenie na odległość podstawy dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15471-4.
 • Markiewicz J. 2008. "E-learning". Forum Nauczycieli, no. 12.
 • Krok M. 2005. "E-learning z perspektywy ochrony praw autorskich". [online, accessed: 2011-06-17]. In: E-learning w kształceniu akademickim. Ed. M. Dąbrowski, M. Zając. Materials of the 2nd National Conference Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. ISBN: 83-922607-4-0. Available from Internet: http://www.e-edukacja.net/druga/e-edukacja_2.pdf.
 • Grodecka K. 2008. "Uwarunkowania prawne e-learningu". In: Wprowadzenie do e-learningu. Ed. B. Barszczewska-Wajda. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej. ISSN 0239-6114.
 • Bołtuć P. 2006. "Przemiana paradygmatu w szkolnictwie wyższym i ekspansja e-learningu z perspektywy amerykańskiej". [online, accessed: 2011-06-17]. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. ISBN: 83-922607-6-7. Available from Internet: http://www.e-edukacja.net/trzecia/e-edukacja_3.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6e7099f-59fb-4e1c-b5d3-1dd5339e3f0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.