PL EN


2013 | 16 | 3(60) | 166-175
Article title

Andora jako gasnący raj podatkowy.

Title variants
EN
Andorra as a fading tax haven.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Andora to jeden z najmniejszych krajów Europy położony w Pirenejach. Po drugiej wojnie światowej następował bardzo szybki rozwój tego kraju. Pod względem PKB na mieszkańca Andora prześcignęła Hiszpanię, a nawet Francję. Gospodarka Andory została zbudowana w oparciu o cztery filary: turystykę, handel, bankowość i nieruchomości. Ucierpiała ona mocno w wyniku globalnego kryzysu gospodarczego i pogarszającej się sytuacji ekonomicznej w krajach sąsiadujących, przede wszystkim Hiszpanii. Do niedawna Andora znajdowała się na „szarej liście” OECD krajów nieprzestrzegających międzynarodowych standardów w zakresie opodatkowania. W ostatnich latach zbudowała jednak kompletnie nowy system podatkowy oraz podpisała szereg umów bilateralnych dotyczących wymiany informacji w sprawach podatkowych i unikania podwójnego opodatkowania. Obecnie przed gospodarką Andory stoi wiele wyzwań związanych z występowaniem poważnych barier rozwojowych.
EN
Andorra is one of the smallest countries in Europe, which is situated in the Pyrenees. After World War II, Andorra was developing rapidly. In terms of GDP per capita, Andorra has surpassed Spain, and even France. Andorran economy has been built up on four pillars: tourism, commerce, banking, and real estate. The country has been hit by the global economic crisis and deteriorating conditions in the neighboring countries, mostly Spain. Until recently, Andorra was in the OECD’s “grey list” of tax havens. However, it has created a completely new tax system and signed various bilateral agreements on exchange of information on tax matters. Nowadays, Andorran economy is facing many challenges associated with serious development barriers.
Keywords
Year
Volume
16
Issue
Pages
166-175
Physical description
Dates
published
2013-10
Contributors
  • , Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland
  • Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81–824 Sopot, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6e7dbfd-099c-4439-b770-b958bafab32e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.