PL EN


2013 | 20 | 10 | 9-15
Article title

Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych

Content
Title variants
EN
Event marketing as one of the forms of marketing innovation in scientific and research institutions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ogromne zmiany dokonujące się przez ostatnie lata w Polsce, czas ogromnej konkurencji i twardych reguł rynkowych we wszystkich branżach zmusza przedsiębiorców do efektywniejszego zarządzania marketingowego. Instytucje poszukują skutecznych sposobów komunikacji z różnymi grupami z otoczenia zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. W tym kontekście event marketing można uznać za innowację marketingową, która wykorzystywana przez wielkie korporacje, firmy na całym świecie bez wątpienia może być też narzędziem promocji wykorzystywanym w polskich instytucjach naukowych i badawczych. Organizacja różnorodnych wydarzeń, a także promowania ich zarówno wśród pracowników, jak i odbiorców z zewnątrz jest częścią strategii marketingowych wielu instytucji naukowych i badawczych. Celem artykułu jest wskazanie, że umiejętne wykorzystanie instrumentów komunikacji marketingowej stwarza możliwości dotarcia do szerokiego grona odbiorców. W artykule wskazano również kilka przykładów wydarzeń zorganizowanych przez Instytut Lotnictwa w Warszawie.
EN
Far-reaching changes taking place in Poland over the recent years, a time of strong competition and tough market rules in all branches forces companies to resort to more effective marketing management. These institutions look for efficient ways of communicating with various groups, both from the internal and the external environment. In this context event marketing can be regarded as an innovation in marketing, which – used by big corporations around the world – can certainly be a promotion tool for Polish scientific and research institutes. The organization of various events, as well as promoting them both among employees and external recipients is a part of marketing strategies of many scientific and research institutions. The goal of this article is to show that marketing activity of scientific and research institutions creates, the opportunity to reach a broad group of recipients. A few examples of events organized by the Institute of Aviation in Warsaw are also presented in this article.
Year
Volume
20
Issue
10
Pages
9-15
Physical description
Dates
published
2013-10-20
Contributors
  • Instytut Lotnictwa w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6ea7641-d642-40b5-85bf-e5fe1ed964ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.