Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 7 | 355–373

Article title

The role of children’s literature in the patriotism, and the upbringing of Kurdish children

Content

Title variants

PL
Rola literatury dziecięcej w patriotyzmie i wychowaniu dzieci kurdyjskich

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Children’s literature, despite being a relatively young branch of literature in general, is an important factor in the upbringing of children. Its basic aims have been obvious but not simple to achieve – to develop a child’s personality, provide educational experiences and encourage him to read. Along with areas such as art, theater, puppetry, music, movement and field trips, literature is also an object of children’s attention. Moreover it provides an opportunity to gain experience and learn a lesson, as children are usually open to fairytale-like content. Because of that, a magic world of adventures usually becomes a part of the educational process, imparting moral patterns and exposing them to various experiences, values and attitudes. Listening to stories told by parents, nannies, and teachers, which are later read by children themselves, is an activity beloved by children from all over the world. This research focuses especially on Kurdish experiences in terms of children’s literature and its role in bringing up a child. It indicates essential differences between contents, aims and circumstances upon which certain stories occurred. It provides an explanation of their role in developing a mature personality and patriotism41 upbringing among Kurdish children.
PL
Literatura dziecięca, mimo że jest stosunkowo młodą dziedziną literatury, odgrywa istotną rolę w procesie wychowywania dzieci. Jej podstawowe cele są oczywiste, ale niełatwe do osiągnięcia − rozwijanie osobowości dziecka, dostarczanie doświadczeń edukacyjnych i zachęcanie go do czytania. Literatura, oprócz takich dziedzin, jak sztuka, teatr, lalkarstwo, muzyka, ruch i wycieczki szkolne, jest częścią świata dzieci. Ponadto daje możliwość zdobywania doświadczenia i wyciągania wniosków, ponieważ dzieci są zazwyczaj otwarte na bajkową treść. Z tego powodu magiczny świat przygód zwykle staje się częścią procesu edukacyjnego, podsuwając moralne wzorce i prezentując różne doświadczenia, wartości czy postawy. Słuchanie opowieści, które najpierw prezentowane są przez rodziców, opiekunów i nauczycieli, a później czytane przez same dzieci, jest zajęciem ukochanym przez dzieci na całym świecie. Prezentowane badania koncentrują się przede wszystkim na doświadczeniu kurdyjskim w zakresie literatury dla dzieci i jej roli w wychowaniu dziecka. Wskazują na istotne różnice między treściami, celami i okolicznościami, w których wystąpiły określone opowiadania. Przedstawiają wyjaśnienie roli tych opowiadań w rozwijaniu dojrzałej osobowości i patriotyzmu w procesie wychowania kurdyjskich dzieci.

Year

Issue

7

Pages

355–373

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Salahaddin University-Erbil, Kurdistan Region, Iraq /Salahaddin University-Erbil, Region Kurdystanu, Irak

References

 • Abdul-majeed Qasim, Qsas Al-atfal w tajarbkurdiya, http://gilgamish.org/printarticle.php?id=2689 [access on: 11.10.2016].
 • Anderson A.N., Elementary Children’s Literature: The Basics for Teachers and Parents, 2/E, Pearson 2005.
 • Burke C., Copenhaver J.G., Animals as People in Children’s Literature, “Language Arts” 2004, vol. 81, nr 3.
 • Edmonds C.J., Kurdish Nationalism, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002200100600105 [access on: 11.10.2016].
 • Ergobek K.S., Mukhamedzhanova A.B., Sartbaeva D K., Karpykbaeva A.S., Bimaganbetova A.K., Patriotic upbringing of future teachers in the course of studying of the discipline “Children’s literature”, “Life Science Journal” 2014, 11.
 • Himdadi Husayni, Darwazay akbo Rakhnay Adabinwey Kurdi, Hawler 2010.
 • Eabdalnabi Aistif, Al’adabAlshaebi, https://www.arab-ency.com/ar/ [access on: 10.10.2016].
 • Harris G.S., Ethnic Conflict and the Kurds, “Annals of the American Academy of Political and Social Science” 1977.
 • Hamakarim Hawrami, Adabi Mndalany Kurd Lekolinawaw, MejuySarhaldan, Hawler 2005.
 • Huck C., Kiefer B., Hepler S., Hickman J., Children’s literature in the elementary school, 8th ed., New York 2004.
 • Insherah Ibrahim El Mosherfy, Adab Al-atfal Madkhal Liltarbiya Al-ibdaeya, Alexandria 2005.
 • Nahida Ahmad, Saratayak darbaray sarhaldani adabi mndalani kurd, Hewler 2005.
 • Nawzad Ali Ameen, Mndal u Adab, Roon press, Sulaymaniya 2006.
 • Noyes D., The Social Base of Folklore, [in:] A Companion to Folklore, edit. R. Bendix, G. Hasan-Rokem, Malden 2012.
 • Sarfaraz Nakshaband, A History of Kurdish Children’s Literature, Paper presented at the EU, International P.E.N Conference Language, Literature and Culture of the Kurdish People Brussels, Belgium, 9-10 December 1999, translated by dr Zorab Aloian.
 • The Kurdish Project, http://thekurdishproject.org/history-and-culture/kurdish-culture/kurdish-folklore/ [access on: 12.10.2016].
 • The Encyclopedia of Incarnation, English 2006.
 • Zeynep N.K., Maps into Nations: Kurdistan, Kurdish Nationalism and International Society, London School of Economics and Political Science, London, June 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6f073f8-f168-4b68-860e-472af018a902
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.