Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6 | 1(10) | 127-139

Article title

Dobór serwisów WWW polskich bibliotek cyfrowych do oceny użyteczności – propozycja pragmatycznego podejścia

Content

Title variants

EN
Selection procedure of Polish digital libraries for usability evaluation – a pragmatic approach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problem oceny polskich bibliotek cyfrowych wzbudza coraz większe zainteresowanie w polskim środowisku teoretyków i praktyków z zakresu nauki o informacji i bibliologii. Nie podjęto jednak dotychczas próby szeroko zakrojonych prac w tym zakresie. Wydaje się, że jedną z przyczyn może być trudność w jasnym określeniu przedmiotu badań i wyznaczeniu zbioru badawczego. W artykule przedstawiono propozycję pragmatycznego podejścia do kwestii określenia zbioru badawczego i próby celowej dla przeprowadzenia heurystycznej oceny użyteczności serwisów polskich bibliotek cyfrowych. Wyjaśniono istotę heurystycznych badań użyteczności serwisów WWW oraz niejasności definicyjne spotykane na gruncie polskich bibliotek cyfrowych. Następnie szczegółowo opisano proces ustalenia zbioru badawczego i metodę doboru próby celowej do badania. Przeanalizowano także przyczyny napotkanych trudności i zasygnalizowano inne możliwe podejścia do omawianego problemu badawczego.
EN
Recently, the evaluation of digital libraries has been drawing more and more attention in Polish library and information science community. However, very little research has been done in this area. One of the reasons might be the difficulty in specifying the research subject as well as the appointment of a representative research sample. The article presents a pragmatic approach to the selection procedure of Polish digital libraries for heuristic usability evaluation. The idea of Website heuristic evaluation was briefly explained and some terminological inconsistencies in Polish digital library environment were presented. Then the selection procedure of digital libraries for the research sample was described in detail. The article explains reasons for encountered difficulties in digital library selection and suggests alternative approaches to this problem.

Year

Volume

6

Issue

Pages

127-139

Physical description

Dates

published
2013-06-30

Contributors

  • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6f1eaac-0382-4c0e-81fa-71168a7f368b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.