Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 3(13) | 97-105

Article title

Teoria rządzenia sieciowego : w stronę drugiej generacji

Authors

Content

Title variants

EN
Governance Network Theory: Towards a Second Generation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rządzenie sieciowe zdobyło uznanie w związku ze zwróceniem uwagi na nieefektywności zarówno rządu, jak i rynku. Bazując na coraz obszerniejszej literaturze, w pierwszym rzędzie definiujemy rządzenie sieciowe, aby później pokrótce ocenić zalety i problemy związane z tym podejściem. Główne stwierdzenie można opisać następująco: jesteśmy świadkami rozwoju drugiej generacji badań nad rządzeniem sieciowym skupiających się wokół nowych pytań, na które jeszcze nie znaleźliśmy odpowiedzi: o przyszłość opartej na sieciach koordynacji między różnymi poziomami rządzenia, o metarządzenie samoregulujących się sieci, o rolę dyskursu w relacji do rządzenia sieciowego oraz o problemy z demokratycznością i potencjał rządzenia sieciowego. Aby odpowiedzieć na te ważkie pytania, możemy korzystać z różnych teoretycznych podejść do rządzenia sieciowego, które zostały tu krótko omówione.
EN
Governance networks have increasingly gained prominence in the wake of the many reports of government and market failure. Drawing on the burgeoning literature, we first define governance networks and then briefly assess their merits and shortcomings. The key hypothesis is that we are now seeing the development of a second generation of governance network research that focuses on new and yet unanswered questions about the prospects of network-based coordination across different levels of governance: the meta-governance of self-regulating networks, the role of discourse in relation to governance networks, and the democratic problems and potentials of network governance. In answering these important questions, we can draw on different theoretical approaches to network governance, and these are briefly delineated.

Contributors

author
 • Roskilde University

References

 • Castells M. (1996). The Rise of the Network Society. Cambridge, MA: Blackwell.
 • Dean M. (1999). Governmentality: Power and Rule in Modern Society. London: Sage.
 • Foucault M. (1991). "Governmentality", w: G. Burchell, C. Gordon, P. Miller (red.), The Foucault Effect. Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, s. 87-104.
 • Jessop B. (1998). "The rise of governance and the risk of failure: The case of economic development", International Social Science journal, nr 5 (155), s. 29-45.
 • Jessop B. (1999). "Governance failure", tekst nieopublikowany, Department of Social Sciences, Roskilde University.
 • Jessop B. (2002). The Future of the Capitalist State. Cambridge: Polity Press.
 • Kersbergen K. van, Waarden F. van (2004). "«Governance» as a bridge between disciplines: Cross-disciplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability accountability and legitimacy", European journal of Political Research-, nr 43, s. l43-171.
 • Kickert W.J.M., Klijn E.H., Koppenjan J.F.M. (1997). Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage.
 • Klijn E.H., Koppenjan J.F.M. (2000). "Interactive decision making and representative democracy: Institutional collisions and solutions", w: O.V. Heffen, W.J.M. Kickert, J.A. Thomassen (red.), Governance in Modern Society. Effects, Change and Formation of Government Institutions. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, s. 109-134.
 • Klijn E.H., Koppenjan J.F.M. (2004). Managing Uncertainties in Networks. London: Routledge.
 • Kohler-Koch B., Eising R. (1999). The Transformation of Governance in the European Union. London: Routledge.
 • Koppenjan J., Klijn E.H. (2004). Managing Uncertainties in Networks: A Network Approach to Problem--solving and Decision-making. London: Routledge.
 • Kooiman J. (1993). Modern Governance: New Government-Society Interactions. London: Sage.
 • Kooiman J. (2000). "Societal governance: Levels, models and orders of social-political interaction", w: J. Pierre (red.), Debating Governance: Authority Steering and Democracy. Oxford: Oxford University Press, s. 138-164.
 • March J.G., Olsen J.P. (1995). Democratic Governance. New York: The Free Press.
 • Marin B., Mayntz R. (1991). Policy Networks: Empirical Evidence and Theoretical Considerations. Frankfurt-am-Main: Campus Verlag.
 • Marsh D. (1998). "The utility and future of policy network analysis", w: D. Marsh (red.), Comparing Policy Networks. Buckingham: Open University Press, s. 185-198.
 • Mayntz R. (1991). "Modernization and the logic of interorganizational networks", Discussion Paper 91/8. Cologne: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
 • Mayntz R. (1999). New Challenges to Governance Theory. Cologne: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
 • Milward H.B., Provan K. (2000). "How net--works are governed", w: C.J. Heinrich, L.E. Lynn (red.), Governance and Performance: New Perspectives. Washington DC: Georgetown University Press, s. 238-262.
 • Nielsen K., Pedersen O.K. (1988). "The negotiated economy: Ideal and history", Scandinavian Political Studies, nr 11 (2), s. 79-101.
 • Pierre J. (2000). Debating Governance. Authority Steering, and Democracy. Oxford: Oxford University Press.
 • Pierre J., Peters G. (2000). Governance Politics and the State. New York: St. Martins Press.
 • Powell W.W., DiMaggio J. (1983). "The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields", American Sociological Review, nr 4 (2), s. 147-160.
 • Powell W.W., DiMaggio J. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press.
 • Rhodes R.A.W. (1996). "The new governance: Governing without government", Political Studies Association, nr 44 (4), s. 652-657.
 • Rhodes R.A.W. (1997a). "Foreword", w: W.J.M. Kickert, E.H Klijn, J.F.M. Koppenjan (red.), Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage, s. xi-xv.
 • Rhodes R.A.W. (1997b). Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Buckingham: Open University Press.
 • Rose N. (1996). "Governing, advanced, liberal democracies", w: A. Barry, T. Osborne, N. Rose (red.), Foucault and Political Reason: Liberalism Neo-liberalism and Rationalities of Government. Chicago: University of Chicago Press, s. 37-64.
 • Rose N. (1999). Powers of Freedom: Reframing Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Rose N., Miller P. (1992). "Political power beyond the state: Problematics of government", British Journal of Sociology, nr 43(2), s. 172-205.
 • Scharpf F.W. (1993). Games in Hierarchies and Networks: Analytical and Empirical Approaches to the Study of Governance Institutions. Frankfurt-am-Main: Campus-Verlag.
 • Scharpf F.W. (1994). "Games real actors could play: Positive and negative coordination in embedded Negotiations", Journal of Theoretical Politics, nr 6(1), s. 27-53.
 • Scharpf F.W. (1997). Games Real Actors Play: Actor Centered Institutionalism in Policy Research. Oxford: West View Point.
 • Scharpf F.W. (1999). Governing in Europe - Effective and Democratic? Oxford: Oxford University Press.
 • Scott R.W. (1995). Institutions and Organizations. London: Sage.
 • Sorensen E., Torfing J. (2003). "Network politics, political capital, and democracy", International Journal of Public Administration, nr 2 (6), s. 609-634.
 • World Bank (1992). Governance and Development. Washington, DC: World Bank.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6f2ec96-9322-40eb-a339-47afa50d60fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.