PL EN


2014 | 7 | 3(24) | 47-65
Article title

System europejskiego bezpieczeństwa. Od Ligi Narodów do roli NATO w gwarancji europejskiego bezpieczeństwa

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule w ujęciu ewolucyjnym zaprezentowano budowę tożsamości europejskiego systemu bezpieczeństwa. Wskazano jaką rolę w tym procesie odegrała Liga Narodów, Unia Zachodnia i Unia Zachodnioeuropejska oraz NATO i UW. Scharakteryzowano proces tworzenia i rolę jaką w tym systemie odgrywały Wspólnoty Europejskie oraz ich transformację w jednolitą strukturę funkcjonalną jaką jest Unia Europejska. Przedstawiono rolę jaką w systemie europejskiego i globalnego bezpieczeństwa ogrywała Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, a obecnie odgrywa Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Zaprezentowano relacje i kompetencje jakie w zakresie europejskiego bezpieczeństwa ma UE i NATO. Wskazano na rozbieżności i dylematy jakie występują pomiędzy tymi dwoma podmiotami bezpieczeństwa. Wskazano również jakie dylematy i problemy zostały rozstrzygnięte na gruncie Traktatu Lizbońskiego reformującego działanie UE w procesie podejmowania decyzji i aktywnego włączania się kształtowania bezpieczeństwa zarówno w europejskim, jak i światowym wymiarze.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Cziomer L., Zyblikiewicz W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007
 • Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1845. Pakt Ligii Narodów. Warszawa 2008
 • Kupiecki R., NATO 1949-2002 – zarys problematyki, Polska w NATO, CODN. Warszawa 2002
 • Łoś-Nowak T. (red.), Organizacje w stosunkach Międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania – zasięg, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2004
 • Słomczyńska I., Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony. Uwarunkowania – struktury – funkcjonowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2007
 • Traktat Brukselski (UZ) – Zbiór dokumentów 1948, PISM. Warszawa 1948
 • Traktat Lizboński – Dz. U. z 2009 r. Nr 203 poz. 1569
 • Traktat Północnoatlantycki – Dz. U. z 1999 r. Nr 807 poz. 970
 • Vademecum NATO, Office of Information and Press NATO. Belgia 2001
 • Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6f72a7c-8508-49e0-89df-797d4a2ed47a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.