Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 63 | 4: Historia Kościoła | 129-134

Article title

The Role of the Church Archives

Authors

Title variants

PL
Rola archiwów kościelnych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The subject of this article is to present the role of the church archives. The article includes a brief legal introduction concerning the regulations of the Code of Canon Law on the subject of the church archives as well as the most important part of the article – the division and a brief role description of the mentioned archives. The division of the article goes back to the desire of finding the Aurea Mediocritas, in order not to exaggerate with the secondary but with the essential content of the paper and at the same time to deal with its actual subject at length.
PL
Niniejsza praca przedstawia rolę archiwów kościelnych. Zawiera krótki wstęp prawny dotyczący uregulowań Kodeksu Prawa Kanonicznego w przedmiocie archiwów kościelnych oraz podział i opis roli wymienionych archiwów. Autor chciał znaleźć aurea mediocritas, by nie przesadzić z istotną treścią poboczną, a jednocześnie wyczerpująco przedstawić tytułowe zagadnienie.

Keywords

Contributors

  • Notary Trainee at Notary Office of Krzysztof Jończyk

References

  • Misztal H.: Miejsce centralnego Archiwum Diecezjalnego w strukturze Kościoła lokalnego, „Poznańskie Studia Teologiczne” 11 (2001), pp. 291-302, źródło: https://repozytorium.amu.edu.pl/.
  • Pawluk T.: Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, vol. II: Lud Boży – jego nauczanie i uświęcenie, Olsztyn 1986.
  • Sztafrowski E.: Podręcznik prawa kanonicznego, vol. I, Warszawa 1985.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d6fa2ead-0725-4a98-9c81-273856cac82c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.