PL EN


2015 | 2(343) | 16-39
Article title

Sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze

Content
Title variants
EN
Economic efficiency of sustainable agriculture
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents the issue of productivity and profitability of agricultural holdings. It particularly focuses on selected sustainable farms’ groups, that provide environmental benefits. The following groups of farms were analysed: ecological, agri-environmental, norfolk and sustainable. Farms specialised in cereal production were also the subject of analysis – the contrasting group to sustainable ones. The research was conducted using agricultural accountancy data – FADN 2012. The purpose of this paper is to present the economic efficiency of selected farms’ groups characterised by different influence on natural environment.
Contributors
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
References
 • Bocian M., Malanowska B.: Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 • Byerlee D., Murgai R.: Sense and sustainability revisited: the limits of total factor productivity measures of sustainable agricultural systems. Agricultural Economics, 26(3) 2001.
 • Chartres, C.J., Varma, S.: Out of water: from abundance to scarcity and how to solve the world’s water problems. Financial Times/Prentice Hall, Pearson Education, Upper Saddle River, N.J.; London 2010.
 • Daly H.E.: Toward some operational principles of sustainable development. Ecological Economics, 2(1) 1990.
 • Dietz R., O’Neil D.: Enough is enough. Building a sustainable economy in a world of finite resources. Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 2013.
 • Farrell M.J.: The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120(3), 1957.
 • Gollop F., Swinand G.P.: From total factor productivity to total resource productivity: an application to agriculture. American Journal of Agricultural Economics, 80, 1998.
 • Goraj L., Bocian M., Cholewa I., Nachtman G., Tarasiuk R.: Współczynniki Standardowej Produkcji „2007” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 • Goraj L., Cholewa I., Osuch D., Płonka R.: Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • Goraj L.: FADN i Polski FADN. Sieć danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
 • Goraj L., Osuch D., Ziętek I., Sierański W.: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2010. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • Goraj L.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa 2009.
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Akty-prawne
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dokumenty-analizy-raporty
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Ossolineum, Łódź 1955.
 • Kotarbiński T.: Abecadło praktyczności. Wiedza Powszechna, Warszawa 1972.
 • Melfou K., Theocharopoulos A., Papanagiotou E.: Total factor productivity and sustainable agricultural development. Economics and Rural Development, 3(1), 2007.
 • Mizgajski A., Stępniewska, M.: Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju (w:) Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju (red. D. Kiełczewski i B. Dobrzańska). Wydawnictwo WSE, Białystok 2009.
 • Nachtman G.: Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 • Prandecki K.: Ochrona środowiska w teorii ekonomii. Ekonomia i Środowisko, (2), 2007.
 • Prandecki K.: Wrzaszcz W., Buks J., Bocian M.: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (w:) Produktywność wybranych form rolnictwa zrównoważonego (red. K. Prandecki). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 • Rapidel B., DeClerck F., Le Coq J-F., Beer J. (red.): Ecosystem services from agriculture and agroforestry. measurement and payment. Earthscan, London, Washington DC 2011.
 • Smagacz J.: Skutki długotrwałego stosowania płodozmianów zbożowych. Wieś Jutra, Zboża 3-4 (152-153) 2011.
 • TEEB: The economics of ecosystems and biodiversity ecological and economic eoundations (red. P. Kumar). Earthscan, London and Washington 2010.
 • Toczyński T., Wrzaszcz W., Zegar J.St.: Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny spis rolny 2010. GUS, Warszawa 2013.
 • Wollenberg E., Nihart A., Tapio-Bistrom M.-L., Grieg-Gran M. (red.): Climate change mitigation and agriculture. Earthscan, London, New York 2012.
 • Woś A., Zegar J.St.: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa 2002.
 • Wrzaszcz W.: Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 • Wrzaszcz W., Zegar J.St.: Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa zrównoważonego środowiskowo (w:) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red. J.St. Zegar). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 • Zegar J.St.: Czynniki różnicujące sprawność gospodarstw indywidualnych w świetle danych rachunkowości rolnej (w:) 60-lecie systemu rachunkowości rolnej w Polsce (zbiór referatów pod red. J.St. Zegara). IERiGŻ, Warszawa 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d6fd5fbf-c4cd-4645-b473-9f7f8509a13a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.