Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(24) | 11-24

Article title

Wpływ wydatków inwestycyjnych na poziom deficytów budżetowych polskich metropolii

Content

Title variants

EN
The impact of capital expenditures on the level of budget deficits in Polish metropolises

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The coordination of indebtness of states and, consequently, local government units, is becoming increasingly more important all over the world. The effects caused by the excessive levels of debt can be observed not only in Poland but all over the world, which greatly intensified the financial crisis that occurred in 2008. This publication will examine a problem of the impact of capital expenditure on the deficit in the biggest cities in Poland, which as a consequence increases their debt. The aim of the study is to answer the question whether capital expenditures have a significant impact on the deficit in metropolitan areas in Poland and if excessive debt brake policy may affect investment in major Polish cities. As the study shows capital expenditures, which are so crucial to the development of infrastructure of the metropolises in Poland, do not play a significant impact on the deficit. Despite a constant volume of capital expenditure in the period covered by the study there was a significant decrease in the size of the deficits of the metropolises. Therefore the policy of controlling the debt level does not limit capital expenditure in the metropolises by the lack of effect of that category on the development of deficits.

Year

Issue

Pages

11-24

Physical description

Contributors

References

 • Brodziński M.G., Piechowski A. (2010), Organizacje samorządów gospodarczych w rozwoju regionów i społeczności lokalnych, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, Brodziński M.G. (red.), Wydawnictwo Almamer, Warszawa.
 • Brzozowska K. (2013), Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Dobek T. (2005), Zaciąganie zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego – granice a praktyka ich funkcjonowania, [w:] Finanse samorządu terytorialnego – zagadnienia wybrane, Patrzałek L. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań – Wrocław.
 • ec.europa.eu/Eurostat.
 • Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Jastrzębska M. (2012), Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Nowacka E.J. (2005), Polski samorząd terytorialny, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
 • Osiatyński J.N. (2006), Finanse publiczne – ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Owsiak S. (2002), Budżet władz lokalnych – narzędzie zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Patrzałek L. (2010), Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Poniatowicz M. (2014), Wpływ kryzysu gospodarczego na system finansowania jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Salachna J.M. (2010), Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2010.
 • Swianiewicz P. (2011), Finanse samorządowe – koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.
 • Śmiechowicz J. (2011), Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009 nr 157, poz. 1240.
 • Wernik A. (2011), Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wierzbicka A. (2008), Miasta na prawach powiatu, [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym – komentarz, Dolnicki B. (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d702b917-e466-4068-b413-057be0dfe11a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.