PL EN


2015 | 1(3) |
Article title

Miejska przestrzeń publiczna jako obszar zdegradowany

Content
Title variants
EN
Urban public space s degraded area.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z filozofią sustainable development celem głównym rewitalizacji powinna być poprawa jakości środowiska - zarówno przyrodniczych jak i kulturowych jego właściwości - tak by wspomagać reanimację i dobrą kontynuację trwałego rozwoju. Czytając projekt ustawy (wersja z 22 kwietnia 2015 r.) próbowałem ustalić jakie cele przyświecały autorom. Odniosłem wrażenie, że koncentrują się one głównie wokół zagadnień technicznej modernizacji budynków i są dość odległe od całościowego spojrzenia na chory organizm, który wymaga diagnozy i terapii w formie wieloetapowego i złożonego procesu zmian strukturalnych, funkcjonalnych oraz społecznych. Rewitalizacja to proces zachodzący w konkretnym miejscu. Głównym jego celem powinno być przywrócenie zdolności do trwałego rozwoju miejsca. Plan rewitalizacji zakłada zarządzanie zmianą stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego miejsca w celu jego poprawy.
Year
Issue
Physical description
Contributors
  • (dr inż. arch.) adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d705b7e8-7960-483e-bd40-87479ce32049
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.