PL EN


2017 | 3 | 153-167
Article title

Analiza zadań realizowanych przez siły zbrojne w ramach współpracy z KSRG

Content
Title variants
EN
Analysis of tasks realized by armed forces in the cooperation with KSRG
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą metodologicznego (w ujęciu strategicznym) podejścia do analizy mającej na celu określenie możliwych oczekiwań w stosunku do administracji niezespolonej, jaką są siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce na terenie województwa lubuskiego i oczekiwań organów administracji wykonujących funkcje kierownicze i dowódcze w systemie zarządzania kryzysowego okresu pokojowego. Autor jest wykładowcą na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, z praktyką w systemach zarządzania kryzysowego.
EN
The article is a try methodological approach (in strategic terms) of analysis aimed at identifying possible expectations for the armed forces of the Republic of Poland in relation to the threats that may occur in the Lubuskie province and the expectations of the executive organs in the crisis management system of the Peaceful period. The author is a lecturer at the Faculty of Administration and National Security of The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski, with practice in crisis management systems.
Year
Issue
3
Pages
153-167
Physical description
Dates
published
2017
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-6961
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d70651f6-3cd7-456c-b0b1-6673c6fa29b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.