Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(12) | 141-156

Article title

Geoekonomia w relacjach Polski i Rosji – zarys problematyki

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Geo-economics is an approach that, in general, looks at the links between politics and economy in the international arena. This article is an analyses overview of the presence of geo-economics strategy in the Polish-Russian relations. The author focuses particularly on the problems of investment, trade and energy.
RU
Геоэкономика это понятие, которые в основном обращает внимание на связи политики и экономики на международной арене. Целю статьи является указание контуров геоэкономических стратегий в польско-российских отношениях. В частности, автор сосредотачивается на вопросах инвестиций, торговли и энергетики.

Year

Volume

Pages

141-156

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Bożyk P. (2004). Długofalowe tendencje w stosunkach polsko-rosyjskich. Możliwe kierunki zmian po wejściu Polski do UE. W: P. Bożyk (red.), Stosunki gospodarcze Polska-Rosja w warunkach integracji z Unią Europejską. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Bożyk P. (2008, marzec). Czy warto porozumieć się z Rosją? Pobrane z http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/czy-warto-porozumiec-sie-rosja.
 • Grosse T. G. (2014a), W poszukiwaniu geoekonomii w Europie. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Grosse T. G. (2014b, 17–23 kwietnia). Rosja i UE, czyli geoekonomia, głupcze!, Nowa Konfederacja, 28.
 • Haliżak E. (2012). Wstęp. W: E. Haliżak (red.), Geoekonomia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jean C. (2003). Geopolityka. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. KE udostępnia Rosji gazociąg Opal. Polska zapowiada protest (2016). Polsat News. Pobrane z http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-10-28/ke-udostepnia-rosjigazociag-opal-polska-zapowiada-protest/.
 • Kolejne sankcje Rosji, zakaz importu kwiatów z Polski i siedmiu innych krajów Unii Europejskiej (2015). Polskie Radio. Pobrane z http://www.polskieradio.pl/42/3166/Artykul/1481595,Kolejne-sankcje-Rosji-zakaz-importu-kwiatow-z-Polski-i-siedmiu-innych-krajow-Unii-Europejskiej.
 • Kublik A. (2010, 13 grudnia). Rosyjski szpieg zajmie się prywatyzacją Lotosu?, Wyborcza.biz. Pobrane z http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,8810387,Rosyjski_szpieg_zajmie_sie_prywatyzacja_Lotosu_.html.
 • Kublik A. (2013, 5 luty), Czy Polska przestanie płacić najdrożej w UE za gaz z Rosji?, „Gazeta Wyborcza”. Pobrane z http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,13348060,Czy_Polska_przestanie_placic_najdrozej_w_UE_za_gaz.html.
 • List of Major Foreign Investors in Poland – December 2012, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Pobrane z http://www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce.
 • List of Major Foreign Investors in Poland, with comment – December 2011, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Pobrane z http://www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce.
 • Lista największych inwestorów zagranicznych w Polsce – grudzień 2015 (plik Excel), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Pobrane z http://www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce.
 • Lista największych inwestorów zagranicznych w Polsce – grudzień 2014 (plik Excel), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Pobrane z http://www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce.
 • Lista największych inwestorów zagranicznych w Polsce – grudzień 2013 (plik Excel),
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Pobrane z http://www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce.
 • Łoskot-Strachota A. (2016), Opal dla Gazpromu? Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie niemieckiej odnogi gazociągu Nord Stream, Komentarze OSW, 11-09. Pobrane z https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2016-11-09/opal-dla-gazpromu-decyzja-komisji-europejskiej-w-sprawie
 • Luttwak E. (1990), From Geopolitical to Geo-economics, Logic of Conflict, Grammar of Commerce, „The National Interest”, nr 20, 17–23.
 • Luttwak E. (2000), Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki. Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie.
 • Madej Z. (2009), Przewidywane kierunki zmian w systemie funkcjonowania gospodarki rosyjskiej – skutki dla handlu z Polską. W: P. Bożyk (red.), Polska–Rosja.
 • Stosunki gospodarcze 2000–2020. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
 • w Warszawie.
 • Polacka K. (2012, 5 września), Dlaczego boimy się rosyjskiego kapitału?, Biznes.pl. Pobrane z http://biznes.pl/rynki/gielda/agencyjne/dlaczego-boimy-sie-rosyjskiegokapitalu,5236389,news-detal.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=allonet1_biznessem_mazow&utm_term=%2Brosyjskie%20%2Binwestycje%20%2Bw%20%2Bpolsce.
 • Rodkiewicz W. (2013, 20 luty), Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Tydzień na Wschodzie, 7 (250), http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-nawschodzie/2013-02-20/koncepcja-polityki-zagranicznej-federacji-rosyjskiej.
 • Rodkiewicz W. (2016, 7 grudnia). Straszenie zwrotem ku Azji – nowa Koncepcja polityki zagranicznej Rosji, Analizy OSW. Pobrane z https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2016-12-07/straszenie-zwrotem-ku-azji-nowa-koncepcja-politykizagranicznej-rosji.
 • Socha, R., & Grzeszak, A. (2002, 10 sierpnia). Rosyjska ruletka. Polityka, 32.
 • Solska, J. (2013, 11 września). Świńska wojna polsko-ruska. Polityka, 37.
 • Sprawozdanie Komisji Śledczej do Zbadania Zarzutu Nieprawidłowości w Nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad Przedstawicielami Skarbu Państwa w Spółce PKN Orlen S.A. oraz Zarzutu Wykorzystania Służb Specjalnych (D. UOP) do Nielegalnych Nacisków na Organa Wymiaru Sprawiedliwości w Celu Uzyskania Postanowień Służących do Wywierania Presji na Członków Zarządu PKN Orlen S.A. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IV kadencja, Druk nr 4430, Sejm Rzeczpospolitej, Warszawa 19.09.2006. Pobrane z http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/0/89FAB921707BB4C3C125708C003CAEE4/$file/4430.pdf.
 • Tereszczuk, M. (2010, grudzień). Handel produktami rolno-spożywczymi. Nowe Życie Gospodarcze, 12.
 • Wiśniewska, I. (2011). Ogólna charakterystyka zagranicznej aktywności rosyjskich podmiotów gospodarczych w latach 2004–2010. Warszawa: OSW.
 • Анохин, А.А., & Лачининский, С.С. (2014). Эволюция идей и содержания ге- оэкономических исследований. Известия Русского Географического Общества, 146 (2).
 • Богатуров, А. (1999). Геоэкономическая альтернатива геополитике, Навигут, нр 1.
 • Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации (2010). Pobrane z http://kremlin.ru/events/president/news/6752.
 • Жан, К., Савона, П. (1997). Выводы: геоэкономика как инструмент геополитики. Pobrane z http://www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/geoeconomics/resume/.
 • Кочетов, Э. (2010). Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. Учебник для вузов. Мocквa: Норма.
 • Лапкин, В. В., & Пантин, В. И. (2004). Геоэкономическая политика и глобальная политическая история. Мocквa: Олита, 2004.
 • Неклесса, А. И (1999). Pax oeconomicana: геоэкономическая система мироустройства. Pobrane z www.archipelag.ru/geoeconomics/osnovi/universe/system/.
 • Нурышев, Г. Н. (2016, 30 września). Теоретико-методологические основы геоэкономики. Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий. Pobrane z http://economics.ihbt.ifmo.ru/ru/article/6803/teoretiko-metodologicheskie_osnovy_geoekonomiki.htm.
 • Поступление Иностранных Инвестиций в Экономику России в 2010 г. по Основным Странам –Инвесторам, Россия в цифрах, 2011, ROSSTAT. Pobrane z http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_11/IssWWW.exe/Stg/d2/24-11.htm.
 • Поступление Иностранных Инвестиций в Экономику России в 2011 г. по Основным Странам – Инвесторам, Россия в цифрах, 2012, ROSSTAT. Pobrane z http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_11/IssWWW.exe/Stg/d2/24-11.htm.
 • Поступление Иностранных Инвестиций в Экономику России в 2012 г. по Основным Странам-Инвесторам, Россия в цифрах, 2013, ROSSTAT. Pobrane z http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_11/IssWWW.exe/Stg/d2/24-11.htm.
 • Путин, В. (1999, 30 grudnia). Россия на рубеже тысячелетий, Независимая
 • Газета, Pobrane z http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html.
 • Путин, В. (2003, 14 luty). Выступление на торжественном собрании, посвященном 10-летию ОАО „Газпром”, Пресидент России. Pobrane z http://archive.kremlin.ru/appears/2003/02/14/2026_type63376type122346_29774.shtml.
 • Рогов, В.Ю. (2012). Для чего следует формировать геоэкономические регионы?, www.oceaninfo.ru/.
 • Цымбурский, В.Л. (1999). К геоэкономике Евразийского пространства: ориен-тиры для России, Навигут. нр. 1.
 • Чадаев, А. (2006). Путин. Его идеология. Москва: Издательство Европа. Черная, И.П. (2012). Геоэкономика: Учебное пособие. Москва: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°».

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d70af43c-7c3f-4515-873b-12f28b082d70
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.