Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 47 | 297-310

Article title

Personalistyczny charakter tożsamości narodowej

Content

Title variants

EN
The Personalist Character of the National Identity

Languages of publication

PL

Abstracts

Tożsamość narodowa jest pojęciem, które spaja zarówno wiedzę z zakresu socjologii jak i dziedzin humanistycznych, a ma również swoje wyraźne miejsce w teologii, szczególnie w katolickiej nauce społecznej. Polska tożsamość narodowa wyrasta z głębokiego zapisy historii, nieprzerwanie jest kształtowana przez wielorakie czynniki i wymaga stałej aktywności, gdyż odzwierciedla życie ludzi, których łączy „pamięć społeczna”. Tożsamość narodowa jest zagadnieniem bliskim wielu dziedzinom naukowym, w tym teologii. Pozwala na wnikliwsze poznanie narodu, który w ujęciu socjologicznym odgrywa bardzo istotną rolę dla dużych i małych grup społecznych, a jednocześnie wpływa na osobowość członków swojej społeczności. Dla poznania i zrozumienia wspólnoty narodowej należy przyglądać się, jak dynamicznie rozwija się ona i jak kształtuje się jej strona wewnętrzna, czyli jak tworzą się i zmieniają relacje międzyosobowe a także tożsamość poszczególnych osób. Tożsamość narodowa jest tym, co skupia w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość konkretnej społeczności. Szczególnie wyraźnie można to odczytać śledząc kulturę będącą istotnym nośnikiem tożsamości narodowej. Ona zaś ma zapisane w sobie wartości, które ceni sobie wspólnota narodu, bo one też wpływały na jej pamięć zbiorową. Dla zgłębienia tożsamości narodu trzeba pójść śladami jego historii, kultury, a w tym niezastąpioną rolę odgrywają wierzenia i symbole. Badacz zarówno korzeni narodu, jak jego współczesnego oblicza, a także prognozując przyszłość konkretnej społeczności, jest zobligowany brać powyższe czynniki pod uwagę, choćby z czystej, naukowej rzetelnośc

Year

Volume

47

Pages

297-310

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

References

  • Adamski F., Tożsamość religijna w społeczeństwie pluralistycznym, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 2009, s. 305-314. Bartmiński J., Język nośnikiem tożsamości narodowej i przejawem otwartości, w: Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa, red. L. Dyczewski, Lu- blin 1996, s. 50-63. Bartnik Cz. St., Historia filozofii, Lublin 2001. Bartnik Cz. St., Polska teologia narodu, Lublin 1996. Benedykt XVI, Europa, jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005. Benedykt XVI, Homilia wygłoszona w Krakowie, (28.5.2006), w: Benedykt XVI w Polsce, śladami Jana Pawła II, Pelplin 2006, s. 87-93. Błeszyńska K., Mieszkańcy globalnej wioski – tożsamość społeczna a procesy indywidualizacji, w: Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk, tom I, Białystok 2001, s. 120-131. Boruta M., Socjologia nazwiska. Tożsamość na nowe czasy, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 2009, s. 73-90. Bukowska-Floreńska I., Tożsamość społeczno-kulturowa w refleksji etnologa i antropologa kulturowego, w: Stałość i zmienność tożsamości, red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin 2010, s. 59-71. Domagalski K., Pionierzy katolickiej nauki społecznej, Ząbki 2000. Dyczewski L., Miejsce i funkcje wartości w kulturze, w: Kultura w kręgu wartości. Materiały z Kongresu Kultury Polskiej 2000 pod redakcją Leona Dyczewskiego, Lublin 2001, s. 29-47. Dyczewski L., Naród podmiotem kultury, w: Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa, red. L. Dyczewski, Lublin 1996, s. 35-46. Dyczewski L., Polacy w Bawarii, Lublin 1993. Dyczewski L., Trwałość i zmienność kultury polskiej, Lublin 2002. Dzwonkowski R., Chrześcijańskie inspiracje kultury polskiej, w: Kultura w kręgu wartości, red. L. Dyczewski, Lublin 2001, s. 75-79. Gapski H., Chrześcijańskie inspiracje kultury polskiej, w: Kultura w kręgu wartości, red. L. Dyczewski, Lublin 2001, s. 67-69. Golka M., Tożsamość, narracje i nośniki pamięci, w: Stałość i zmienność tożsamości, red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin 2010, s. 137-152. Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997. Halicka M. i Kramkowska E., Religijność jako wyznacznik polskiej tożsamości ludzi starych, w: Odmiany tożsamości, red. R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, Lublin 2010, s. 241-249. Kieniewicz S., Jak być Polakiem pod zaborami, w: Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990, s. 101-112. Klauza K., Funkcje symbolu religijnego w kształtowaniu tożsamości, w: Stałość i zmienność tożsamości, red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin 2010, s. 115-125. Kłoskowska A., Kultury narodowe i narodowa identyfikacja: dwoistość funkcji, w: Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990, s. 15-26. Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996. Kociuba J., Tożsamość polska czy polskie tożsamości, w: Tożsamość pol- ska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Lublin 2009, s. 219-225. Markowski S., Polski dwór, Kraków 2014. Nikitorowicz J., Konteksty edukacji międzykulturowej, w: Kultury tradycyjne a kultura globalna, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk. t. I, Białystok 2001, s. 17-31. Pałka M., Religijna, narodowa i europejska tożsamość Polaków w kontekście integracji europejskiej, w: Socjologia religii, red. J. Baniak, t. 2, Poznań 2004, s. 161-183. Prokop J., Polskie uniwersum, w: Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990, s. 115-123. Rusecki M., Uniwersalność i lokalność Kościoła katolickiego, w: Tożsamość polska i otwartość na inne społeczeństwa, red. L. Dyczewski, Lublin 1996, s. 93-106. Smolicz J. J., Język jako wartość rdzenna, w: Oblicza polskości, red. A. Kłoskowska, Warszawa 1990, s. 201-213. Straś-Romanowska M., Tożsamość w czasach dekonstrukcji, w: Oblicza tożsamości: perspektywa interdyscyplinarna, red. B. Zimoń-Dubowik i M. Gamian-Wilk, Wrocław 2008, s. 17-33. Sztompka P., Socjologia, analiza społeczeństwa, Kraków 2002. Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002. Urlińska M. M., K. Jurzysta, Na granicy własnych i cudzych słuszności – program edukacji międzykulturowej studentów, w: Kultury tradycyjne a kultura globalna, red. J. Nikitorowicz, M. Sobecki, D. Misiejuk, t. I, Białystok 2001, s. 95-108. Załęcki J., Tożsamość etniczna polskich emigrantów w Monachium, w: Polacy w Bawarii, red. L. Dyczewski, Lublin 1993, s. 181-210.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0239-4456

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d70b3b61-2f68-4895-9372-834344cd94f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.