Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2018 | 458-463

Article title

Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura, oprac. Maria Wrede, Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2018, ss. 147, il., ISBN 978-83-7009-693-9

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Contributors

References

  • «Kultura» i jej odbiór w Polsce, red. nauk. I. Hofman, Toruń-Paryż 2017.
  • J. Giedroyc, J. Wittlin, Listy 1947-1976, oprac., wstępem i przypisami opatrzyli R. Habielski i P. Kądziela, Warszawa 2017.
  • T. Czarnota, To zawsze zostanie dla potomności… Archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia, Lublin 2010.
  • M. Wrede, Porządkowanie i inwentaryzacja Archiwum i Biblioteki Instytutu Literackiego Kultura [w:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, pod red. T. Czarnoty, M. Kostankiewicza, Warszawa-Lublin 2015, s. 153-157.
  • M. Wrede, Projekt Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura, „Rocznik Biblioteki Narodowej” 2011, t. 41, s. 311-316.
  • M. Wrede, Doświadczenia i refleksje wynikające z realizacji projektu «Inwentarz Archiwum Instytutu Literackiego Kultura» w latach 2009-2015, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2017, tom specjalny: Polonika w zbiorach obcych, pod red. J. Puchalskiego, A. Chamery-Nowak, D. Pietrzkiewicz.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7153066-8bc1-4f3b-abe2-6386c587d976
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.