Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 913 | 125-136

Article title

Przesłanki podejmowania inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego – analiza porównawcza na przykładzie wybranych gmin województwa małopolskiego

Authors

Title variants

EN
The Premises of Public-Private Partnership (PPP) – A Comparative Analysis Based on Selected Municipalities in Małopolska

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of this paper is to determine the motives to implement public-private partnership (PPP) in municipalities. It was assumed that the implementation of such projects is determined by characteristics that can be aggregated into three areas: the availability of infrastructure, the size of the financial resources at the disposal of municipalities, and the ability to finance an investment project without exceeding the limits of liability. A quantitative study of these relations was done using taxonomic analysis. The study failed to clearly resolve the impact of having an infrastructure gap on PPP decisions. The results have confirmed, however, that municipalities are suffering from rising public debt, which threatens the investment process. Research shows that PPP is perceived by the communities under consideration as a remedy to the problems associated with obtaining investment financing.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • Bitner M., Cichocki K.S. [2008], Efektywność zarządzania długiem w samorządach, Raport przygotowany w Ramach programu Ernst&Young Sprawne Państwo, Warszawa.
 • Csernok A., Erlich E., Szilagyi G. [1972], A Hundred Year of Infrastructural Development. An International Comparison, Acta Oeconomica, vol. 9/1.
 • Delmon J. [2011], Public-Private Partnership Projects in Infrastructure. An Essential Guide for Policy Makers, The World Bank.
 • Dziembowski Z. [1985], Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, „Ekonomista”, nr 4–5.
 • Gałązka A., Sierak J. [1985], Gospodarka budżetowa a potrzeby inwestycyjne gmin, Agencja rozwoju Komunalnego, Warszawa.
 • Grimsey D., Lewis K.M. [2004], Public Private Partnerships. The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton.
 • Krakowiak-Bal A. [2005], Wykorzystanie wybranych miar syntetycznych do budowy miary rozwoju infrastruktury technicznej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr 3, PAN, Oddział w Krakowie.
 • Moszoro M. [2010], Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Ratajczak M. [1980], Typy rozwoju infrastruktury w państwach rozwiniętych gospodarczo, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 82, Poznań.
 • Ratajczak M. [1986], Syntetyczna miara poziomu rozwoju infrastruktury, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 126, Poznań.
 • Savas E.S. [2000], Privatization and Public – Private Partnerships, Seven Bridges Press LCC, New York.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7199e3a-b516-44f8-8d1a-51c0ea0a8736
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.