PL EN


2018 | 61(4) Architektura | 5-17
Article title

Partycypacja społeczna jako narzędzie planowania rozwoju miasta

Content
Title variants
EN
Social Participation as a Tool in Urban Planning
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wzmożona partycypacja społeczna staje się w ostatnich kilku latach zjawiskiem powszechnym w dużych, szybko rozwijających się polskich miastach, nasilając się w sytuacjach dyskursów końcowych o planach miejscowych, gotowych do uchwalenie przez władze samorządowe, w pełni uzgodnionych i pozytywnie zaopiniowanych w toku procesu planowania przestrzennego przez wszystkie instytucje branżowe. W artykule podjęto analizę zmierzającą do wyjaśnienia: -- z jakich powodów opracowania planistyczne będące narzędziem ładu przestrzennego są poddawane ostrej krytyce na forum publicznym przez niektóre nowe, tworzące się stowarzyszenia, broniące interesów niektórych grup mieszkańców; -- czy zjawisko takiej partycypacji społecznej stojącej w opozycji do ekspansji rozwojowej miast jest zjawiskiem nowym, czy standardowym, powtarzającym się w historii; -- czy słusznym są żądania społeczne w kontekście bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz prawa do miasta, czyli do przestrzeni wspólnych w świetle podstawowych zasad demokratycznych; -- jak osiągnąć pozytywne skutki partycypacji społecznej dającej nadzieję na zadowolenie większości społeczności miejskiej z efektów rozwoju gospodarczego popartego rozwojem funkcjonalno- -przestrzennym miasta; jakie jeszcze elementy tego rozwoju będą potrzebne współcześnie. Wnioski stanowić będą odpowiedź na pytanie zarysowane w tytule artykułu, a mianowicie czy można partycypację społeczną tak ukierunkować, by stała się rzeczywistym narzędziem w planowaniu przestrzennym zmierzającym do zrównoważonego rozwoju. W podsumowaniu sugerowane będzie wdrożenie teorii zrównoważonej partycypacji społecznej jako narzędzia harmonijnego rozwoju wzrastających metropolii.
EN
Social participation is getting more popular in the last years in big, fastly developing cities. Urban movements, that recently emerged in the biggest Polish cities, are constituted on the term of social participation. The term is becoming therefore more important for local politics, for instance in creating processes of local spatial management plans. The article’s aim is to answer following questions: -- why spatial plans are often criticized by public opinion and NGOs? -- what is the relation between social participation and urban development? -- how “the right to the city” is represented by Polish ways of social participation? -- how to achieve positive effects of social participation? The article concludes with propositions for social participation in sustainable development of urban areas, basing on practical and theoretical examples.
Contributors
References
 • Alker S., Joy V., Roberts P., Smith N. (2000), The Definition of Brownfields, “Journal of Environmental Planning and Management”, Vol. 43(1).
 • Bocian A. (2017), Koncentracje budynków biurowych w europejskich miastach, rozprawa doktorska pod kier. Ossowicz T., Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Guranowska-Gruszecka K., Kordek M. (2017), Port Praski – plany i rzeczywistość, Biuletyn KPZK PAN, Gdańsk.
 • Hanzl M. (2015), Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym jest metodą zapobiegania konfliktom, które stanowią oczywisty i nieuchronny element procesu planowania, https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/10/Hanzl_prezentacja.pdf [dostęp: 18.05.2018].
 • Jałowiecki B. (2017), Metropolie rządzą światem, Socjoblog Bohdana Jałowieckiego, http://socjoblog.blox.pl/2017/08/Metropolie-rzadza-swiatem.html [dostęp: 13.04.2018].
 • Lavedan P. (1967), Histoire de Paris, Presses Universitaires de France, Paris.
 • Lefebvre H. (1967), Le Droit a la Ville, “L’Homme et la Societe”, No. 6.
 • Prokop P., Załęcki A. (2014), Partycypacja społeczna systemowo, „Jakość, Magazyn TÜV Rheinland Polska”, nr 3.
 • Pinkney D. (1958), Napoleon III and the Rebuilding of Paris, Princeton University Press, New Jersey.
 • Mordor na Białołęce – czy to możliwe (2018), https://ibialoleka.pl/artykul/mordor-na-bialolece/439116 [dostęp: 18.05.2018].
 • Tang Yu-Ting, Nathanail C.P. (2012), Sticks and Stones: The Impact of the Definitions of Brownfield in Policies on Socio-Economic Sustainability, “Sustainability”, Vol. 4(5).
 • Zuziak Z.K. (2017), Naukowe oblicze urbanistyki. Z notatek na temat modeli architektury miasta i gospodarowania przestrzenią, tekst na prawie rękopisu, Kraków.
 • (www1) https://pl.wikipedia.org/wiki/Anarchizm [dostęp: 18.05.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d71a5eb2-eaf7-4ff0-a0ec-efe1c9f6c5fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.