PL EN


2017 | 14 | 145-155
Article title

ASPIRACJE EDUKACYJNE UCZNIÓW A POZIOM ICH OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH

Authors
Content
Title variants
PUPILS EDUCATIONAL ASPIRATIONS AND THEIR EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem badań uczyniono aspiracje edukacyjne maturzystów oraz ich związek z osiągnięciami szkolnymi. Badania przeprowadzono w grupie 615 uczniów z sześciu szkół województwa śląskiego. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że uczniowie przejawiają wysokie aspiracje długoplanowe związane z planowanym poziomem wykształcenia, niższe aspiracje aktualistyczne dotyczące bieżących osiągnięć oraz najniższe dążenia samokształceniowe. Wysokie aspiracje edukacyjne sprzyjają uzyskiwaniu wyższych osiągnięć szkolnych. Najkorzystniejszy wpływ na wyniki szkolne mają aspiracje samokształceniowe, które jednak w badanej grupie były najniższe.
EN
This study investigated the relationship between the educational aspirations of secondary school graduates and their educational achievements. 615 pupils form six Silesian schools participated in the study. The results revealed that they display high level of longterm aspirations tied with getting and education, but low level of short-term aspirations and self-education. While higher educational aspirations favour educational achievements, the most predictive for learning outcomes are self-educational aspirations. The latter, however, were the weakest in the study group.
Year
Issue
14
Pages
145-155
Physical description
Contributors
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
References
  • Bereźnicki, F. (2001). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków.
  • Brophy, J. (2002). Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa.
  • Galas, B. i Lewowicki, T. (1991). Osobowość a aspiracje. Warszawa.
  • Juszczyk, S. (2001). Metodologia badań empirycznych w naukach społecznych. Katowice.
  • Okoń, W. (1998). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa.
  • Skorny, Z. (2003). Aspiracje. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa.
  • Skorny, Z. (1980). Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.
  • Wróblewska, W. (2004). Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów w obliczu zmian. Białystok.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7207e56-35bd-439b-8fe2-8b209ef20b8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.