PL EN


2016 | 9 | 1(16) | 253-267
Article title

Infobrokerstwo klasyczne i systemowe – rozważania interdyscyplinarne

Authors
Content
Title variants
EN
Infobrokering and Systemic Information Brokering – Interdisciplinary Considerations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera omówienie książki dotyczącej infobrokerstwa, która wprowadza w tematykę radzenia sobie z treściami w kontekście organizacji oraz w proces kreowania własnych kompetencji dostosowanych zarówno do potrzeb pracodawcy, jak i do własnych możliwości. Publikacja podzielona jest na trzy części. Pierwsza omawia koncepcyjne podstawy infobrokerstwa, druga – dotyczy organizacyjno-prawnych aspektów infobrokerstwa, trzecia – odnosi się do pragmatyki infobrokerstwa.
EN
Review of book on information broking from theoretical and practical perspectives. It introduces into the topic of dealing with the content in the context of the organization, as well as the practical side and in the process of creating their own competencies tailored to the needs of employers and to their own capabilities. The publication is divided into three parts. The first one discusses the conceptual basis of information broking, the second – concerns the organizational and legal aspects of information broking, and the third – refers to the pragmatics of information broking.
Year
Volume
9
Issue
Pages
253-267
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
  • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
  • Cisek Sabina, Broker informacji: istota zawodu, [online] [dostęp 31 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: https://www.researchgate.net/publication/28808019_Broker_informacji_istota_zawodu.
  • Infobrokerstwo. Doradztwo, usługi biznesowe, szkolenia. Problematyka jakości wiedzy [online] [dostęp 31 maja 2016]. Dostępny w World Wide Web: infobrokerstwo.pl.
  • Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne, pod red. Małgorzaty Kowalskiej, Tadeusza Wojewódzkiego, Gdańsk 2015.
  • Kłosiewicz-Górecka Urszula, Czapska Joanna, Bielska Aleksandra, Raport. Źródła i rodzaje informacji rynkowych oraz znaczenie wywiadu biznesowego w polskich firmach, Warszawa 2015.
  • Zawód infobroker. Polski rynek informacji, pod red. Sabiny Cisek, Anety Januszko-Szakiel, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d722e123-a388-4bec-8f59-ee8240569c5b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.