Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(10) | 16

Article title

BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE W KRÓLESTWIE DANII

Content

Title variants

EN
SOCIAL SECURITY IN THE KINGDOM OF DENMARK

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Bezpieczeństwo socjalne jest jednym z kluczowych elementów budowy stabilności państwa. W sposób szczególny to zadanie wypełniają państwa dobrobytu (welfare states), wśród któ-rych wyróżniają się kraje skandynawskie. Poniższy artykuł stanowi próbę nakreślenia historii i warunków, w których powstawało współczesne welfare state w Królestwie Danii. W toku wywodu zostaną nakreślone założenia duńskiego systemu bezpieczeństwa socjalnego oraz warunki, dzięki którym państwo to mogło realizować strategię określoną już w XIX wieku.
EN
Social security is one of the key elements of building the stability of the state. Welfare states, Scandinavian states including, perform this task in a special way. The article describes the history and conditions that evolved into the welfare state in the Kingdom of Denmark. There are outlined prem-ises of the Danish social security system and conditions due to which that state could develop the strategy devised already in the 19th century.

Contributors

References

 • Anioł W., Szlak Norden – modernizacja po skandynawsku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.
 • Bjørkøe J. A., Social welfare in Denmark. The Danish social welfare system, Kofoeds Skole, Kopenhaga 1986.
 • Briggs A., The welfare state in historical perspective, European Journal of Sociology, nr 2, 1961.
 • Edwardsen T. S., Hagtvet B. (red.), Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu, zbiór tekstów, Warszawa 1994.
 • Firlit-Fesnak G., Szyszko-Skoczny M., (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Konstytucja Królestwa Danii, tłum. Marian Grzybowski, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2002.
 • Nowiak W., Nordycki model welfare state w realiach XXI wieku. Dylematy wyboru i ewolucja systemu w społeczeństwach dobrobytu – wnioski praktyczne, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.
 • Szelągowska G., Dania, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.
 • Szumna L. (red.), Współczesna Skandynawia, Książka i Wiedza, Warszawa 1974.
 • Welfare state. Historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego państwa opiekuńczego. Wybór tekstów, na prawach rękopisu, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7297
ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d725d189-5b98-4c35-9bc5-f47641b3abe1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.