Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 (19) W kręgu badań językoznawczych | 41-52

Article title

Ponieważem się już obiecał… Ruchome końcówki czasownika w czasie przeszłym

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article discusses the examples of movable past verbs’ suffixes and their usages as described in four old manuals for teaching Polish as a foreign language. They have been confronted with the results of T. Rittel’s and A. Kowalska’s research, which proves that the authors of the old manuals reflected the Polish language of their times in their textbooks. They usually give one form of the past verb, treating it as a model, which was well justified in the case of a spoken language.

Contributors

  • Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, Polska

References

  • Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa.
  • Jefimow R., 1970, Z dziejów języka polskiego w Gdańsku. Stan wiedzy o polszczyźnie w XVII wieku, Gdańsk.
  • Kowalska A., 1976, Ewolucja analitycznych form czasownika z imiesłowem na -ł w języku polskim, Katowice.
  • Rittel T., 1975, Szyk członów w obrębie form czasu przeszłego i trybu przypuszczającego, Wrocław.
  • Siuciak M., 2002, Koniugacja, w: Ostaszewska D., red., Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, Katowice.
  • Urbańczyk S., red., 1978, Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław i in.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d72bef1e-270e-417d-95e3-e16d110d6bd9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.