Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(16) | 67-81 (15)

Article title

WIZERUNEK PRASOWY I INTERNETOWY INSTYTUCJI KOŚCIELNEJ A LINIA REDAKCYJNA – CASUS FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

Content

Title variants

EN
THE PRESS AND INTERNET IMAGE OF CHURCH INSTITUTION AND THE EDITORIAL LINE – CASE STUDY OF THE “WORK OF THE NEW MILLENNIUM” FOUNDATION

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author has analyzed the image of the “Work of the New Millennium” Foundation in nationwide weekly magazines “Gość Niedzielny”, “Newsweek Polska”, “W Sieci” and on the websites http://gosc.pl, http://www.newsweek.pl and https://www.wsieciprawdy.pl. An attempt was made to determine to what extent the editorial line of the above-mentioned press titles and websites affects the presentation of ecclesiastical institutions. The analysis covered paper editions and websites of Polish opinion-forming weeklies, which are among the most influential and, at the same time, representing a different profile: Catholic and secular (left liberal and right-wing). The author used the method of press content analysis. Press studies confirmed the catholic profile of the “Gość Niedzielny”, while in the case of secular press titles, there was no reference to the topic of the foundation, which prompted the author to try to explain such a research result based on media studies.

Year

Issue

Pages

67-81 (15)

Physical description

Contributors

 • Katedra Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, adres e-mail: r.lesniczak@uksw.edu.pl

References

 • Babuchowski S. 2016, Nominacje do Totusa, „Gość Niedzielny”, 2.10.2016, nr 40.
 • Boguszewski R. 2010, Komunikat z badań CBOS BS/47/2010, kwiecień 2010, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_047_10.PDF (24.04.2018).
 • Boguszewski R. 2012, Komunikat z badań CBOS BS/44/2012, marzec 2012,https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_044_12.PDF (24.04.2018).
 • Boguszewski R. 2015, Komunikat z badań CBOS BS/46/2015, marzec 2015,https://www. cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_046_15.PDF (24.04.2018).
 • BP KEP 2013, Jan Paweł II – Papież Dialogu, 3.10.2013, http://gosc.pl/doc/1728028.Jan-Pawel-II-Papiez-Dialogu (24.04.2018).
 • Było mega 2013, http://gosc.pl/doc/1750006.Bylo-mega, 24.10.2013 (24.04.2018).
 • Co robimy?, https://dzielo.pl/o-fundacji/co-robimy/ (24.04.2018).
 • Czaja J. 2001, Stolica Apostolska wobec procesów integracyjnych w Europie, „Studia Europejskie”, nr 1.
 • Deka M. 2013, Żywy pomnik błogosławionego, 17.10.2013, http://gosc.pl/doc/1741232.Zywy-pomnik-blogoslawionego (24.04.2018).
 • Dzień Papieski 2016, „Gość Niedzielny”, 2.10.2016, nr 40.
 • Filas R. 2007, Sytuacja na polskim rynku prasowym a możliwości wpływu gazet i czasopism na debatę publiczną, [w:] Media masowe w praktyce społecznej, red. D. Waniek, J. Adamowski, Warszawa.
 • Filas R. 2010, Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989–2009) w ujęciu periodycznym, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4.
 • Gala Nagrody TOTUS’ 2015, 10.10.2015, http://gosc.pl/gal/spis/2753225.Gala-Nagrody-TOTUS-2015 (24.04.2018).
 • Galtung J., Ruge M.H. 1965, The structure of foreign news: The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers, „Journal of peace research”, nr 2.1.
 • Griffante A. 2015, Mecenat i religia – fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jako forma mecenatu kultury Kościoła katolickiego w Polsce, „Roczniki Kulturoznawcze”,nr 6.
 • Grytz-Jurkowska K. 2014, Sztafeta talentów, 16.10.2014, http://gosc.pl/doc/2200285.Sztafeta-talentow (24.04.2018).
 • Hess A., Szymańska A. 2014, Dziennikarze i promocja idei. Jak wiedza i osobiste przekonania dziennikarzy wpływają na rekonstruowany w mediach obraz rzeczywistości politycznej i społecznej, „Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon”, nr 12.
 • Idea, https://dzielo.pl/dzien-papieski/idea/ (24.04.2018).
 • Kalbarczyk M. 2016, Rozwiń skrzydła, „Gość Niedzielny”, 2.10.2016, nr 40.
 • Karatysz M. 2014, W poszukiwaniu rzetelności. Między subiektywizmem a obiektywizmem dziennikarskim, „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM”, nr 9.
 • Kepplinger H.M., Ehmig S.C. 2006, Predicting News Decisions: An Empirical Test of the Two‐ Component Theory of News Selection. „Communications”, nr 1.31.
 • Kim jesteśmy?, https://dzielo.pl/o-fundacji/kim-jestesmy/ (24.04.2018).
 • Kloch J. 2013, Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce.
 • Kolczyński M. 2017, Stronniczość mediów w bipolarnym środowisku politycznym. Tygodnik „Polityka” w kampaniach wyborczych 2015 roku, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 1(15).
 • Kotras M. 2013, Dwa światy, dwie narracje. Retoryka tygodników opinii „W Sieci” i „Polityka”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 46.
 • Lewek A. 2010, Kościół a mediokracja w Polsce, „Kultura – Media – Teologia”, nr 2.
 • Media o nas, https://dzielo.pl/dla-mediow/media-o-nas/ (24.04.2018).
 • MM 2014, Wielka modlitwa za rodziny, 16.10.2014, http://gosc.pl/doc/2200641.Wielkamodlitwa-za-rodziny (24.04.2018).
 • Mariański J. 2003, Kościół katolicki a rozwój społeczeństwa obywatelskiego, „Rocznik Lubuski”, t. XXIX, cz. I.
 • Michalczyk S. 2013, Teoria wartości informacji: historia i współczesność, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”, nr 10.
 • Mielczarek T. 2016, On contemporary conservative opinion weeklies, „Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo – Komunikologia – Semiologia – Socjologia Mediów – Media a Pedagogika”, nr 6.
 • Mielczarek T. 2013, Współczesna polska prasa opinii, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, nr 1.16.
 • Olędzki J. 2013, Czy PR-owcy zagrażają dziennikarstwu? Związki public relations z media agenda setting, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1 (213).
 • Panuś T. 2011, „Dwadzieścia lat minęło” – o blaskach i cieniach katechezy w szkolnej rzeczywistości, „Sympozjum”, nr 2.
 • Powers M. 2017, Beyond boon or bane: Using normative theories to evaluate the newsmaking efforts of NGOs, “Journalism Studies”, nr 18.9.
 • Przybysz M. 2013, Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów społecznościowych, Kielce.
 • Puścikowska A. 2015, To jest mocna wspólnota! (rozmowa z ks. Janem Drobem), „Gość Niedzielny”, 4.10.2015, nr 40.
 • Sieci – największy konserwatywny tygodnik opinii w Polsce, https://www. wsieciprawdy.pl/o-tygodniku.html (24.04.2018).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d730b9af-911e-4c86-8d5d-e90d7766c432
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.