Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 493 | 163-173

Article title

Path dependence – proces przekształceń instytucjonalnych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W ramach koncepcji path dependence (zależności ścieżkowej) niektóre procesy można określić jako podporządkowane własnej historii, co oznacza, że ich rozwój jest zależny od ich historycznego kształtowania się. Tym samym dany proces rozwija się wedle różnych ścieżek rozwoju, które mogą prowadzić do osiągnięcia rozmaitych stanów równowagi. Podobnie przeobrażenia instytucjonalne są uwarunkowane wydarzeniami mającymi miejsce w przeszłości i teraźniejszości. Wydarzenia z początku ścieżki mogą utrudniać lub wykluczać możliwość osiągnięcia pewnych stanów na dalszych etapach rozwoju instytucji. Innymi słowy, niektóre ścieżki rozwoju mogą być zablokowane lub trudne do obrania. Celem niniejszego artykułu jest opis zjawiska path dependence w procesie przekształceń instytucjonalnych, a także próba zidentyfikowania zdarzeń, które zapoczątkowały ścieżkę zależności – rozwoju regulacji na rynku narkotyków.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d73110c1-e459-45b0-a5f1-a3225013be22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.