Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | Tom 14 | 153-163

Article title

Wpływ kształcenia muzycznego na rozwój właściwości osobowościowych i zachowań prospołecznych ucznia

Authors

Content

Title variants

EN
The effect of music education on the development of student’s personality traits and prosocial behavior

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The subject matter is characterized by showing how learning to play an instrument builds the self-esteem of students. The development of appropriate prosocial behavior, associated with performances at concerts and competitions, is also presented. Then the author describes the impact of playing in a band to feel empathy and development of interaction skills. At the end there is an analysis of the educational role of music classes, conducted in the form of team games using balls.

Year

Volume

Pages

153-163

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

  • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wrocław

References

  • Kierska A., Nauczanie gry na fortepianie – powołanie, umiejętność, wiedza, Wrocław 2011.
  • Kuczyńska A., Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłką do rozwijania empatii u ucznia, [w:] Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowych ucznia. Metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką, red. T. Rzepa, Wrocław 1999.
  • Naglak Z., Ćwiczenia, zabawy i gry z piłką jako środek realizacji funkcji szkolnej kultury fizycznej, [w:] Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowych ucznia. Metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką, red. T. Rzepa, Wrocław 1999.
  • Ostalczyk Z., Przewodnik metodyczny nauczania gry na skrzypcach na stopniu elemen-tarnym, Kraków 1992.
  • Sacher W. A., Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia mu-zycznego, Kraków 2012.
  • Schmidt A., Śpiewać, bawić się, grać. Nauczanie gry na skrzypcach od wieku przedszkolnego – materiały szkoleniowe XVII Ogólnopolskich Warsztatów Skrzypcowych Nauczania Początkowego, Oleśnica–Wrocław 2012.
  • Zwiercan H., Zabawy muzyczne z piłką Edubal w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia, [w:] Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Na-ukowa Oblicza Twórczości Muzycznej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d73478d5-e0ae-49d8-8f13-049cbd6a5a03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.