PL EN


2016 | 163 | 611-622
Article title

Starość — (anty)fenomen społeczno-kulturowy w twórczości literackiej Jiřiny Šiklovej. Rekonesans badawczy

Title variants
EN
Old age: socio-cultural (anti-)phenomenonin the literary works of Jiřina Šiklová
CS
Stáří — sociálnĕ-kulturní (anti)fenoménv literární tvorbĕ Jiřiny Šiklové
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Jiřina Šiklová is a Czech sociologist and writer. She published under different names, mainly abroad. In the times of the former regime she was persecuted and imprisoned. She wrote anumber of bestselling books: Deník staré paní (2003), Dopisy vnučce (2007), Matky po e-mailu (2009), Stoupenci proměn (2012), Vyhoštěná smrt (2013). Books of this Czech writer haven’t been translated yet into Polish. From the perspective of an old woman she presents old age as a specific moment in human life. Šiklová writes akind of adiary in which she speaks about the current situation brought to her by life. In her books, the writer solves problems between grandparents and grandchildren as well as the issues of asixty year old woman taking care of her octogenarian mother. Šiklová provides an independent reaction to the problems of aging society. She teaches her readers to accept old age, not only as loss of strength, but as atime belonging to the fullness of human life. At the same time in avery business like manner and with no sentiment she offers a number of steps that can help in old age.
CS
Jiřina Šiklová je česká socioložka apublicistka. Publikovala pod různými jmény, především v zahraničí. Za minulého režimu byla pronásledovaná avězněná. Napsala nĕkolik literárních bestsellerů: Deník staré paní (2003), Dopisy vnučce (2007), Matky po e-mailu (2009), Stoupenci proměn (2012), Vyhoštěná smrt (2013). Knihy české spisovatelky ještĕ nebyly přeložené do polštiny. Z pohledu staré ženy popisuje stáří jako specifický moment v životĕ človĕka. Šiklová píše svého druhu deník, ve kterém hovoří oaktuálních situacích, které jí život přináší. Spisovatelka v knihách řeší problémy mezi prarodiči avnoučaty nebo starosti šedesátileté ženy, která se musí postarat o svoji osmdesátiletou matku. Šiklová představuje svébytnou reakci na problém stárnutí populace. Učí čtenáře přijímat stáří nikoli jako pouhý úbytek sil, ale jako období náležející k plnosti lidského života. Zároveň přitom zcela věcně anesentimentálně upozorňuje na řadu kroků, které mohou stáří usnadnit.
Year
Volume
163
Pages
611-622
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d735e2a7-83b6-471a-9c64-745e72f0a5e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.