PL EN


2014 | 14 | 179-188
Article title

Charakterystyka geobotaniczna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu Uroczyska Wojsławice

Content
Title variants
EN
Geobotanical characteristic of the Pichna Szadkowicka river section from river’s headwater area in the Zimna Woda village to its outlet from the Wojsławice forest complex
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the river valley physiography and the selected hydraulic, physics and chemical parameters of the upper section of small lowland river – Pichna Szadkowicka (the Warta river catchment, Central Poland). The strong relationship between the river and river valley habitat’s characteristics and the plant species and vegetation diversity was noted. Around one hundred (93) of vascular plant species was noted in total, including Listera ovata (strictly protected) and partially protected: Hedera helix, Viburnum opulus, Frangula alnus and Hepatica nobilis. The high natural (botanical) and landscape values of the researched section of the Pichna Szadkowicka river with adjacent parts of Wojsławice forest complex justify additionally their protection in the network of forests reference plots and of the High Conservation Value Forests (HCFV).
Year
Issue
14
Pages
179-188
Physical description
Contributors
 • Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ
 • Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców UŁ
References
 • Allan J.D., Chemizm wód płynących, [w:] Ekologia wód płynących, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998, s. 36–59.
 • Augustyn Ł., Kaniuczak J., Stanek-Tarkowska J., Wybrane właściwości fizykochemiczne i chemiczne wód powierzchniowych Wisłoki przeznaczonych do spożycia, „Inżynieria Ekologiczna” 2012, z. 28, s. 7–19.
 • Cummins K.W., An evaluation of some techniques for the collection and analysis of benthic samples with special emphasis on lotic waters, “The American Midland Naturalist“ 1962, z. 67, s. 477–504.
 • Dojlido J.R., Chemia wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Bia¬łystok, 1995.
 • Jakubowska-Gabara J., Kucharski L., Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej, “Fragmenta Floristica et Geobotanica, Seria Polonica” 1999, z. 6, s. 55–74.
 • Kaenel B.R., Matthaei C.D., Disturbance by aquatic plant management in streams effects on benthic invertebrates, “Regulated Rivers: Research and Management” 1998, 14: 341–356
 • Kopeć D., Dałkowski R., Walisch M., Woziwoda B., Strumiłło M., The impact of land use and water quality on the flora of ecotones along a small lowland river (Central Poland), “Oceanological and Hydrobiological Studies” 2014, z. 43(1).
 • Lofroth E., The dead wood cycle, [w:] Conservation biology principles for forested landscapes, red. J. Voller, S. Harrison, UBC Press, Vancouver, B.C., 1998, s. 185–214.
 • Mackenzie A., Ball. A. S., Virdee S. R., Krótkie wykłady, Ekologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, s. 221–226.
 • Mapa Topograficzna Polski, Arkusz 122.132 (Szadek), Skala 1:10 000, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Warszawa, 1982.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist (Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski), W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 2002.
 • Nowak, A., Zasoby a jakość wód powierzchniowych gminy Szadek, „Biuletyn Szadkowski” 2000, z. 1, s. 101–110.
 • Operat glebowo-siedliskowy. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Warszawie.
 • Petersen R.C., Cummins K.W., Ward G.M., Microbial and animal processing of detritus in woodland stream, “Ecological Monographs” 1989, z. 59, s. 21–39.
 • Pierzgalski E., Relacje między lasem a wodą – przegląd problemów, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2008, z. 2 (10), s. 13–23.
 • Program Ochrony Przyrody. Stan na 1.01.2007r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi. Nadleśnictwo Poddębice. Obręby: Bogdańce, Poddębice, Sieradz, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie. Wydział Produkcyjny w Łodzi, Łódź 2007.
 • Quinn J.M., Hickey C.W., Magnitude of effects of substrate particle size, recent flooding and catchment development on benthic invertebrates in New Zealand rivers, “New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research” 1990, z. 24, s. 387–409.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Dz. U. z dnia 20 stycznia 2012, nr 299, poz. 81.
 • Staniszewski R., Jusik Sz., Kupiec J., Variability of taxonomic structure of macrophytes according to major morphological modifications of lowland and upland rivers with different water trophy, „Nauka Przyroda Technologie” 2012, z. 6 (2), # 22.
 • Stevens V., The ecological role of coarse woody debris: an overview of the ecological importance of CWD in B.C. forests, Res. Br., B.C. Min. For., Victoria, B.C., 1997 Work. Pap. 30.
 • Szczerkowska-Majchrzak E., Woziwoda B., Bentofauna rzeki Pichna Szadkowicka na odcinku od źródła w Zimnej Wodzie do ujścia z terenu uroczyska Wojsławice, „Biuletyn Szadkowski” 2014, z. 14, s. xx–xx.
 • Weiner J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, Warszawa, 2003.
 • Wood P. J., Armitage P. D., Sediment deposition in a small lowland stream management implications, “Regulated Rivers: Research & Management” 1999, z. 15, s. 199–210.
 • Woziwoda B., Inwentaryzacja flory roślin naczyniowych w lasach Nadleśnictwa Poddębice (RDLP Łódź), [w:] Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów, red. D. Anderwald, “Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2006, z. 4 (14), s. 115–125.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d736d77d-25e4-4667-b901-4bff9559d46d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.