PL EN


2012 | 3 | 2 | 5-17
Article title

Bariery i korzyści wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Content
Title variants
EN
The Barriers and Benefits of Implementation and Functioning of Quality Management System in Food Industry Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań zmierzające do identyfikacji barier i korzyści systemu zarządzania jakością na etapie jego wdrażania i funkcjonowania w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Badania przeprowadzone zostały w 31 przedsiębiorstwach zlok alizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Stwierdzono, że korzyściami wewnętrznymi są głównie działania usprawniające przedsiębiorstwo pod względem proceduralnym, kompetencyjnym i komunikacyjnym. Najważniejszą zewnętrzną korzyścią jest wzmocnienie wizerunku i wzrost rozpoznawalności firmy jako organizacji świadomie realizującej politykę jakości. Natomiast bariery wynikają głównie z poziomu wiedzy kierownictwa i pracowników w zakresie niezbędnych działań dostosowawczych zapewniających zgodność z normą
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
5-17
Physical description
Contributors
  • Prof. dr hab., Katedra Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
  • Hamrol A. (2008), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Na-ukowe PWN,Warszawa.
  • Kafel P. (2012), Wpływ wdrożenia i certyfikacji SZJ zgodnego z normami ISO 9000 na wyniki przedsiębiorstw, http://outsourcing.edu.pl/plarticle/ details/type/scentific/id/284, dostęp z dnia 29.03.2012.
  • Ligarski M.J. (2007), Ocena systemu zarządzania jakością – wyniki badań, „Towaroznawcze Problemy Jakości”, nr 4(13).
  • Torunski J.(2011), Certyfikacja, audyt i działania korygujące w doskonaleniu systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 91.
  • Pacana A., Stadnicka D. (2006), Wdrażanie i audytowanie systemów zarzą-dzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
  • Zielenkiewicz J. (2003), Rola szkoleń w procesie wdrażania SZJ zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2002, „Problemy Jakości”, nr 7.
  • Żemigała M. (2008), Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Placet, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d73b094d-485b-46b6-8e77-1b9f193b6b37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.