Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1 | 99-113

Article title

Wartość doświadczenia osób starszych dla rozwoju ludzi młodych w nauczaniu papieża Franciszka

Authors

Title variants

EN
The Value of the Experience Accumulated by Older People for the Development of Young People in the Teaching of Pope Francis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tematyka rodziny zajmuje szczególne miejsce w nauczaniu papieża Franciszka. Ojciec Święty wielokrotnie w swoich przemówieniach i listach nawiązuje do własnego doświadczenia rodziny, podkreśla, jak ważna jest rodzina w dobie kryzysu wartości w czasach, gdy relatywizacji podlegają podstawowe prawa jednostki. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom i pragnieniom, papież nie pomija żadnego z aspektów życia rodzinnego. W niniejszym artykule skupiam się na dwóch etapach życia: młodości i starości. Z jednej strony w Kościele jest spory procent osób w podeszłym wielu, społeczeństwa rozwinięte starzeją się i coraz pilniejszy do rozwiązania staje się problem niskiej liczby urodzeń i zadbania o seniorów, a z drugiej strony starość została zepchnięta na margines, odrzucona i nieakceptowana.
EN
The subject of the family occupies a special place in the teaching of Pope Francis. The Holy Father repeatedly in his speeches and letters refers to his own family experience, and emphasises how important the family is during the crisis of values in times when basic individual rights are subject to relativisation. To meet these needs and desires, the Pope does not overlook any aspects of family life. In this paper, the author focuses on its two stages: youth and old age. On the one hand, there is a large percentage of elderly people in the Church, developed societies are growing older and the issue of low birth rates and care for seniors becomes more and more urgent to solve, while on the other hand old age has been marginalised, rejected and unaccepted.

Year

Issue

1

Pages

99-113

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny

References

 • Draguła, A., ks., Słuchajcie waszych dziadków, 4 sierpnia 2016 r., http://wiez.com. pl/2016/08/04/sluchajcie-waszych-dziadkow/ (dostęp 10.03.2018).
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” o głoszeniu ewangelii w dzisiejszym świecie, 24 listopada 2013.
 • Franciszek, Korzenie i pamięć społeczeństw, przemówienie podczas audiencji dla człon- ków włoskich organizacji seniorów, 15 października 2016.
 • Franciszek, List Ojca Świętego Franciszka do młodzieży z okazji prezentacji dokumentu przygotowawczego XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, 13 stycznia 2017.
 • Franciszek, Ludzie starsi to my, audiencja generalna, 4 marca 2015.
 • Franciszek, Ludzie starsi, dziadkowie to skarb!, podczas mszy w Domu świętej Marty w Watykanie, 19 listopada 2013 r.
 • Franciszek, Najcięższą chorobą, na jaką są narażone osoby starsze, jest opuszczenie, przesłanie z okazji 20-lecia papieskiej akademii „Pro vita”, 19 lutego 2014.
 • Franciszek, Pamięć o przeszłości i przyszłość, przemówienie podczas spotkania z ludźmi starszymi na placu św. Piotra, 28 września 2014.
 • Jan Paweł II, List „Gratissimam sane” do rodzin z okazji roku rodziny 1994, https://opoka. org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html (dostęp 15.03.2018).
 • Leśniak P., Zachwianie, Warszawa 2013.
 • Synod biskupów, XIV zwyczajne zgromadzenie ogólne, Relacja końcowa synodu biskupów dla ojca świętego Franciszka, 24 października 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d73b2b50-a1f6-4178-87cf-6c2e35fd7ea0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.