PL EN


2017 | 487 | 50-58
Article title

Metodyka pomiaru efektywności w jednostce budżetowej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, podobnie jak przedsiębiorstwa prywatne, powinny funkcjonować efektywnie. Wiąże się to z koniecznością racjonalnego gospodarowania, wymagającego z jednej strony osiągania właściwie postawionych celów, z drugiej natomiast odpowiedniego alokowania dostępnych zasobów. Efektywność musi być jednak w prawidłowy sposób mierzona, przy czym brak ogólnie dostępnych wzorców odnoszących się do jednostek budżetowych oznacza, że każda z nich może stosować własne rozwiązania w tym zakresie. Dlatego za cel artykułu przyjęto scharakteryzowanie oraz ocenę metod wykorzystywanych do pomiaru efektywności działalności prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie. Realizacja celu wymagała dokonania analizy literatury przedmiotu oraz materiałów empirycznych pochodzących z badanej jednostki.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d73ff192-afb4-4a1c-8bce-79219abfabf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.