Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 1 | 152-156

Article title

Zmęczenie jako współczesne zagrożenie cywilizacyjne

Authors

Content

Title variants

EN
Chronic Fatigue as a Modern Civilization Threat

Languages of publication

PL EN HU SK CS

Abstracts

PL
Zmęczenie jest zjawiskiem stale towarzyszącym współczesnemu człowiekowi w codziennej aktywności. Wysiłek, zarówno fizyczny, jak i umysłowy, który przekracza możliwości adaptacyjne organizmu, powoduje po pewnym czasie trwałe zmiany w postaci objawów przewlekłego zmęczenia. Dotyczy to coraz częściej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i wymaga zaawansowanych analiz, a w konsekwencji różnorodnych działań zapobiegawczych. Celem artykułu jest charakterystyka zjawiska przewlekłego zmęczenia w populacji młodzieży. Zastosowaną metodą badań jest analiza wybranego piśmiennictwa, którego tematyka oscyluje wokół psychospołecznego funkcjonowania młodzieży doświadczającej przewlekłego zmęczenia.
EN
Fatigue is a phenomenon nowadays constantly accompanying modern man in everyday activ-ities. Effort, both physical and mental, which exceeds the adaptive capacity of the body causes after some time permanent changes in the form of symptoms of chronic fatigue. This phenomenon nowadays increasingly affects children and adolescents in school age and requires advanced analysis and consequently various preventive measures. The aim of this article is to characterize the phenomenon of chronic fatigue in the youth population. The research method used is an analysis of the selected literature, whose subjects oscillate around the psychosocial functioning of adolescents experiencing chronic fatigue.

Year

Volume

8

Issue

1

Pages

152-156

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

author
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Polska

References

  • Chojnacka-Szawłowska, G. (2009). Zmęczenie a zdrowie i choroba. Perspektywa psychologiczna. Kraków: Impuls.
  • Jordan, K.M., Landis, D.A., Downey, M.C., Osterman, S.L., Thurm, A.E., Jason, L.A. (1998). Chronic Fatigue Syndrome in Children and Adolescents: A Review. Journal of Adolescents Health, 22, 4–8.
  • Krawczyk, A. (2009). Diagnoza zespołu przewlekłego zmęczenia zaburzającego funkcjonowanie emocjonalne i poznawcze adolescentów. Horyzonty Wychowania, 8 (16), 182–193.
  • Krawczyk, A. (2012). Osobowościowe uwarunkowania przewlekłego zmęczenia. Kraków: Wyd. WAM.
  • Kulik, A. (2010). Zmęczenie przewlekłe u nastolatków. Charakterystyka psychologiczna. Lublin: Wyd. KUL.
  • Kulik, A. (2012). Asertywność, wsparcie społeczne a przewlekłe zmęczenie u nastolatków. Przegląd Psychologiczny, 55 (1), 79–95.
  • Makowiec-Dąbrowska, T., Koszada-Włodarczyk, W. (2006). Przydatność kwestionariusza CIS-20 R do badania zmęczenia przewlekłego. Medycyna Pracy, 57 (4), 335–345.
  • Urbańska, J. (2010). Zmęczenie życiem codziennym. Środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz możliwości redukcji w sanatorium. Poznań: Wyd. UAM.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7425aee-eb0f-4445-91bd-b4fa0a8161cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.