Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 8(44) | 2 | 151-166

Article title

Wykorzystanie elementów systemu prewencyjnego św. Jana Bosko w wychowaniu żeglarskim

Authors

Title variants

EN
The Use of Jan Bosko's Preventive System Components in Sailing Education

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko jako podstawy wychowania żeglarskiego. System ten polega na aktywnym zapobieganiu złu i zarazem na tworzeniu pozytywnych warunków procesu wychowania. Przykładem zastosowania systemu ks. Jana Bosko jest wychowanie żeglarskie realizowane m.in. w klubie Yacht Club Saltrom. Elementy systemu prewencyjnego umożliwiają skonstruowanie programu, jego odpowiedni i skuteczny przebieg, potwierdzony w ocenie młodych członków klubu.
EN
The aim of the following paper is to reveal Jan Bosko's preventive system as the basis of sailing education. This system is based on active prevention of evil and simultaneously, creating positive conditions for the process of education. An example of the application of the Jan Bosko’s system is the education of sailing existing in the Yacht Club Saltrom. Elements of the preventive system enables to construct the program, included appropriate and effective communication, confirmed in the assessment of young members of the club.

Year

Volume

Issue

2

Pages

151-166

Physical description

Contributors

author
 • Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Bosko” w Gostwicy

References

 • Cian L., System zapobiegawczy świętego Jana Bosko i jego charakterystyka, Warszawa 2001.
 • Cian L., Wychowanie w duchu księdza Bosko, Warszawa 1990.
 • Czajewski J., Etykieta żeglarska, Katowice 2002.
 • Dąbrowski W.R., Poradnik nauczyciela żeglarstwa, Kraków 2003.
 • Dąbrowski W.R., Wychowanie w szkoleniu żeglarskim (mps).
 • Dymara B., Dziecko w świecie współdziałania, Kraków 2001.
 • Fanciulli G., Święty Jan Bosko. Przyjaciel młodzieży, Kraków 2001.
 • Homplewicz J., Teoretyczne założenia systemu wychowawczego św. Jana Bosko, w: J. Niewęgłowski (red.), Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, Warszawa 2000.
 • Kruszewski K., Najpotrzebniejsze zasady dydaktyczne, w: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 1991, s. 254-283.
 • Majewska A., Pedagogika według świętego Jana Bosko, „Dialog i Edukacja” 2002, nr 2, s. 65-70.
 • Majewski M., Elementy metodyki pedagogiczno-katechetycznej w ramach systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, Kraków 1975.
 • Malewska A., Wiatr przemian w YC, „Różana” 5.09.2009, s. 6.
 • Matyjas B., Poglądy i praktyka pedagogiczna świętego Jana Bosko, „Wychowawca” 7-8(1995), s. 5-6.
 • Możdżeń S.J., Inspiracje katolickiej myśli wychowawczej w Polsce do połowy XX wieku, Kielce 2001.
 • Możdżeń S.J., Św. Jan Bosko i jego system wychowania prewencyjnego, w: Historia wychowania (1795-1918), t. II, Sandomierz 2006.
 • Pawlik K., Mazury, Mazury, „Różana” 5.09.2008, s. 9.
 • Pomianowski R., Obecność wychowawcza i przestrzenie jej wypowiedzi dzisiaj, w: J. Wilk (red.), Współczesny wychowawca w stylu ks. Bosko, Lublin 1998, s. 145-166.
 • Szpringer M., System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce, Kielce 2006.
 • Wolnicki J., Mazurska przygoda z Saltromem, „Różana” 5.09.2008, s. 9.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d742995e-6076-4af0-b910-4162cdbad4e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.