PL EN


2014 | 4 | 49-55
Article title

Kąciki przyrodnicze w warszawskich przedszkolach oczami studentów kierunku wychowanie przedszkolne

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The corners of nature in Warsaw nursery education viewed by the students of the direction of Kindergarten Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Najlepszą metodą poznawania przez dzieci przyrody jest bezpośredni ich kontakt z obiektami przyrodniczymi. W tym celu organizuje się dla nich kąciki przyrodnicze i aranżuje ogrody, w których gromadzone są obiekty przyrodnicze oraz prowadzi się eksperymenty. Zasadniczym celem organizowania tego typu kącików jest przybliżanie dzieciom przyrody w sposób bezpośredni. Wydaje się to szczególnie ważne w miastach, w których dostęp do obiektów przyrodniczych jest utrudniony. Analiza 19 warszawskich przedszkoli miała na celu ustalić jak na podstawie stanu kącików przyrodniczych prowadzona jest edukacja przyrodnicza.
EN
The best method of learning nature by children is their direct contact with natural objects. For this purpose there are organized for them corners of nature, gardens where natural objects are collected and carried out for experiments. The main goal of this type of organization of corners is to familiarize children with the nature in a direct way. This seems particularly important especially in cities where access to natural objects is difficult. The analysis of 19 kindergartens in Warsaw was to determine how on the basis of condition of the corners of nature, the natural environmental education is conducted.
Year
Issue
4
Pages
49-55
Physical description
Dates
published
2014-12-17
Contributors
  • Katedra Pedagogiki Małego Dziecka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7432103-06fe-416c-8a04-b7d7915bb0e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.