PL EN


2015 | 10 | 55-65
Article title

Etyczne aspekty realizacji kariery zawodowej

Authors
Content
Title variants
EN
Ethical aspects of professional career
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sytuacja na rynku pracy związana z wysokim poziomem bezrobocia, niepewną przyszłością i niestabilnością zatrudnienia sprawia, że realizacja kariery staje się coraz trudniejsza. W związku z tym mogą pojawić się zachowania nieetyczne, które w konsekwencji prowadzą do problemów psychospołecznych i demoralizacji człowieka. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na etyczne aspekty kariery ze względu na jej znaczenie dla rozwoju różnych sfer życia człowieka. Artykuł prezentuje zagadnienia dotyczące własności współczesnych karier, wartości powiązanych z realizacją kariery, kultury pracy i etycznych zachowań.
EN
Current situation in the job market, connected with high unemployment rate, uncertain future and lack of stability, makes career realization more and more difficult. Hence, unethical behaviour may occur, leading to psychosocial problems and demoralisation. The goal of this article is to draw attention to ethical aspects of career in the context of its impact on development of various areas of life. The issues concerning contemporary career characteristics, values connected with career realization, working culture and ethical behaviour are discussed in the article.
Keywords
Year
Issue
10
Pages
55-65
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
References
 • Arthur M. B., Rousseau D. M., The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era. New York: Oxford University Press, 1996.
 • Briscoe J. P., Hall D. T., Frautschy DeMuth R. L., Protean and boundaryless careers: An empirical exploration, “Journal of Vocational Behavior”, 2006, nr 69.
 • Gerlach R., Edukacja zawodowa w perspektywie „końca pracy”, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, Bydgoszcz 2008.
 • Holland J. L., Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd ed.), Odessa FL 1997.
 • Ignatowski G., Konformizm w perspektywie życia zawodowego, [w:] G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski (red.), Oblicza patologii zawodowych i społecznych, Warszawa 2015.
 • Jakimiuk B., Aksjologiczne aspekty kariery, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XXVI, 1–2, sectio J, 2013.
 • Jakimiuk B., Kariera jako obszar rozwoju człowieka w kontekście wyzwań rynku pracy, [w:] J. Matejek, K. Białożyt (red.), Praca w życiu człowieka i jej społeczno-edukacyjne uwarunkowania, Kraków 2015.
 • Jan Paweł II. Laborem exercens. [w:]: J. Gałkowski (red.), Laborem exercens. Tekst i komentarze, Lublin 1986.
 • Kaczor S., Kwalifikacje społeczno-moralne i ich rosnące znaczenie w życiu, [w:] S. M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warszawa 2005.
 • Kowalski J. K., Seniorzy już płacą za reformę emerytalną. Sześćdziesięciolatkowi pracy nikt nie zaproponuje, „Dziennik Gazeta Prawna”, 12 sierpnia 2015 (nr 155).
 • Kwiatkowski S. M., Problemy terminologiczne w procedurach standaryzacji kwalifikacji zawodowych, [w:] S. M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warszawa 2005.
 • Mainiero L. A., Sullivan S. E., Kaleidoscope careers: An alternate explanation for the “opt-out” revolution. “Academy of Management Executive” 2005, vol. 19, nr 1.
 • Nowacki T., Rozmyślania nad pojęciem pracy, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, Bydgoszcz 2008.
 • Parzęcki R., Deontologiczno-aksjologiczny kontekst zawodu i pracy człowieka, [w:] R. Gerlach (red.), Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antynomie, Bydgoszcz 2008.
 • Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu, Warszawa 2003.
 • Piorunek M., Kariery zawodowe ludzi na etapie średniej dorosłości. Ciągłość i zmiana na polskim rynku pracy, [w:] M. Piorunek (red.), Człowiek w kontekście pracy. Teoria – Empiria – Praktyka, Toruń 2009.
 • Savickas M. L., Constructing careers: actors, agents, and authors, “Journal of Employment Counseling” 2011, vol. 48, issue 4.
 • Schein E. H., Career anchors revisited: implications for career development in the 21st century, “Career Management”, NHRD Journal, August 2007, vol. 1, issue 4.
 • Suchar M., Kariera i rozwój zawodowy, Gdańsk 2003.
 • Sullivan S. E., Arthur M. B., The evolution of the boundaryless career concept: Examining physical and psychological mobility, “Journal of Vocational Behavior”, 2006, nr 69.
 • Super D. E., A life-span, life space approach to career development, [w:] D. Brown, L. Brooks & Associates (red.), Career choice and development (2nd ed.). San Francisco 1990.
 • Tomaszewska-Lipiec R., Relacje praca zawodowa-życie osobiste. Między harmonią a dezintegracją, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca–życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Bydgoszcz 2014.
 • Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000.
 • Wołk Z., Człowiek i jego kultura pracy w realizacji drogi zawodowej, „Szkoła Zawód Praca”, nr 5/6, 2013.
 • Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009.
 • Wołk, Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d7434011-1a87-44d6-886d-cc627dc503bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.