Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 18 | 2 | 1-14

Article title

Kim Chi, K-Pop, and Taekwondo: The Nationalization of South Korean Martial Arts

Content

Title variants

PL
Kim Chi, K-Pop i Taekwondo: Nacjonalizacja południowokoreańskich sztuk walki

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background. Forrest-Blincoe is a 4th dan black belt master in Tang Soo Do which he has studied in the United States and Korea. He has also studied Taekkyon in South Korea.1 During this time, he has been interested in the official histories of these martial arts in contrast with documented histories (which often differ significantly). Both Forrest and Forrest-Blincoe are trained anthropologists. Forrest specializes in symbols and national identity, and has published extensively on the anthropology of movement and dance. Problem and Aim. The martial arts Taekwondo, Tang Soo Do, and Taekkyon have competed within Korea for some time to represent Korean culture, and Korea has used martial arts as an export as one component in its drive to gain legitimacy as a world power competitive with its more powerful neighbors of China and Japan. This paper examines the process of using martial arts as symbols of Korean national identity. Methods. The authors use both analysis of historical texts and anthropological fieldwork. Available sources are explored in as much detail as possible (especially linguistic), challenging several common beliefs about the martial arts’ origins and evolution. Results. Historical sources paint a murky picture of the history of Korean martial arts, obscured by early practitioners, and not completely understood by recent scholars. Conclusions. This paper goes beyond showing that Korean martial arts have roots in China and Japan (which is generally acknowledged), to emphasize that they have become distinctively Korean over time, evolving in their own special ways in Korea, and, thus, becoming legitimate exports as symbols of Korean national identity and individuality.
PL
Tło. Forrest-Blincoe ma tytuł mistrza, jest posiadaczem czarnego pasa i 4 dana w stylu Tang Soo Do, który studiował w Stanach Zjednoczonych i Korei. Studiował on także Taekkyon w Korei Południowej. W tym czasie interesował się oficjalną historią tych sztuk walki, która często znacznie różni się od udokumentowanej historii. Zarówno Forrest, jak i Forrest-Blincoe posiadają wykształcenie antropologiczne. Forrest specjalizuje się w symbolach i tożsamości narodowej, a także opublikował wiele prac dotyczących antropologii ruchu i tańca. Problem i cel. Sztuki walki Taekwondo, Tang Soo Do i Taekkyon od jakiegoś czasu rywalizowały w Korei o reprezentowanie koreańskiej kultury, a Korea używała sztuk walki jako produktu eksportowego i jednego z komponentów w dążeniu do zyskania uznania jako światowej potęgi konkurującej ze swoimi mocniejszymi sąsiadami tj. China i Japonią. Niniejszy artykuł analizuje proces używania sztuk walki, jako symboli koreańskiej tożsamości narodowej i koncentruje się na Korei Południowej jako kraju. Autorzy starali się zachować ostrożność, aby odróżnić Koreę jako całość, a zwłaszcza Koreę Południową. Ściśle mówiąc, termin „Korea” powinien odnosić się do półwyspu jako całości, a „Korea Południowa” do obecnego narodu. Metody. Autorzy wykorzystują zarówno analizę tekstów historycznych, jak i antropologiczną pracę w terenie. Dostępne źródła są badane tak szczegółowo, jak to tylko możliwe (zwłaszcza językowe), kwestionując kilka powszechnych przekonań na temat pochodzenia i ewolucji sztuk walki. Wyniki. Źródła historyczne malują mroczny obraz historii koreańskich sztuk walki, utajony przez wczesnych praktyków, i nie do końca zrozumiały przez współczesnych uczonych. Wnioski. Artykuł ten nie tylko pokazuje, że koreańskie sztuki walki mają korzenie w Chinach i Japonii (co jest powszechnie uznawane), podkreślając, że z biegiem czasu stały się wyraźnie koreańskie, rozwijając się w szczególny sposób w Korei, a tym samym stając się legalnym produktem eksportowym będącym symbolem koreańskiej tożsamości narodowej i indywidualności

Year

Volume

18

Issue

2

Pages

1-14

Physical description

Contributors

author
  • State University of New York (USA)
  • Yonsei University, Seoul (South Korea)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d7463ef3-cb79-42c9-8f19-b092537fda3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.