PL EN


2017 | 16 | 15–18
Article title

Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 4

Content
Title variants
EN
Evolutionary transformation of the journal. Part 4
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawiono czwarty etap rozwijania czasopisma Studia Historiae Scientiarum (wcześniejsza nazwa Prace Komisji Historii Nauki PAU). Zmodyfikowano działy czasopisma, procedurę recenzyjną oraz styl zapisu bibliografii. Wzrosła liczba zagranicznych autorów i zagranicznych recenzentów czasopisma.
EN
The article presents the fourth phase of the development of the journal Studia Historiae Scientiarum (previous name Prace Komisji Historii Nauki PAU / Proceedings of the PAU Commission on the History of Science). The sections of the journal were modified, as well as the peer review procedure and the bibliographic style. There has also been an increase in the number of foreign authors and reviewers of the journal.
Year
Volume
16
Pages
15–18
Physical description
Dates
published
2017-12-18
Contributors
  • Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, Polska
References
  • Kokowski, Michał 2013: Wstęp. Prace Komisji Historii Nauki PAU XII, s. 5. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XII-2013-1.pdf.
  • Kokowski, Michał 2014: Od Redakcji. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIII, ss. 5–6. Dostęp online: http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIII-2014-1.pdf.
  • Kokowski, Michał 2015: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 2. Prace Komisji Historii Nauki PAU XIV, ss. 5–7. Dostęp online: https://doi.org/10.4467/23921749PKHN_PAU.16.001.5257; http://pau.krakow.pl/PKHN-PAU/pkhn-pau-XIV-2015-1.pdf.
  • Kokowski, Michał 2016: Ewolucyjna transformacja czasopisma. Część 3. Studia Historiae Scientiarum 15, ss. 11–16. Dostęp online: https://doi.org/10.4467/23921749SHS.16.001.6144; http://pau.krakow.pl/SHS/shs-15-2016-1.pdf.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d74652b6-54f0-472f-8066-3140c48d6623
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.