Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2(4) | 107-122

Article title

Dwa sny. Słowacki Teodora Parnickiego

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

107-122

Physical description

Contributors

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

References

 • Bloom H., 1973, The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry, Oxford.
 • Cieślikowska T., 1965, Pisarstwo Teodora Parnickiego, Warszawa.
 • Czermińska M., 1972, Czas w powieściach Parnickiego, Wrocław.
 • Juszczyk A., 2004, Sugestia intertekstualna. Cytat – motto – tytuł, w: Juszczyk A., Retoryka a poznanie. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Kraków.
 • Kleiner J., 1927, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 4, cz. 2, Warszawa.
 • Kowalczykowa A., 1997, Wstęp, w: Słowacki J., Krąg pism mistycznych, Wrocław.
 • Koziołek R., 1994, Co to jest „Z”? Postać literacka w przestrzeni intertekstualnej Parnickiego „I u możnych dziwny”, „Pamiętnik Literacki”, z. 1.
 • Koziołek R., 1999, Zdobyć historię. Problem przedstawienia w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego, Katowice.
 • Łukasiewicz J., 1967, Gliniane dzbany, „Twórczość”, nr 4.
 • Markiewka T., oprac., 2002, „Pamięć, włada (…) bezlitosny, wciąż i wciąż wskrzesza ponownie to, co minęło…”, „Pamiętnik Literacki”, z. 2.
 • Neja J., 2008, Harbin jako przestrzeń życia i działalności Polonii mandżurskiej, w: Furier A., red., Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Szczecinie w dniach 23–24 października 2008 r., Szczecin.
 • Parnicki T., 1934, Gimnazjum polskie w Charbinie w przededniu likwidacji, „Kurier Lwowski”, nr 171, 25 czerwca, dodatek „Kurier Literacko-Naukowy”, nr 26.
 • Parnicki T., 1968, Koniec „Zgody Narodów”, Warszawa.
 • Parnicki T., 1970, [Dedykacja], w: Parnicki T., Nowa baśń, t. 6, Palec zagrożenia, Warszawa.
 • Parnicki T., 2008, Dzienniki z lat osiemdziesiątych, wstęp Lichniak Z., oprac. Markiewka T., Kraków.
 • Paszek J., 2008, Styl przesłania „Słowa i ciała”, w: Markiewka T., Uniłowski K., red., Tajemnice „Słowa i ciała”. Szkice o powieści Teodora Parnickiego, Katowice.
 • Polkowski A., 1985, Posłowie, w: Parnicki T., Sam wyjdę bezbronny, Warszawa.
 • Sadkowski W., 1970, Parnicki, Warszawa.
 • Skóra W., 2008, Organizacja i pierwszy okres działalności polskich konsulatów w Harbinie i Władywostoku w latach 1920–1924, w: Furier A., red., Polskie ślady na Dalekim Wschodzie. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Szczecinie w dniach 23–24 października 2008 r., Szczecin.
 • Szybis M., 1971, „Genezis z Ducha”. Doktryna twórcza i sztuka Teodora Parnickigo, „Życie Literackie”, nr 21.
 • Zadura B., 1974, Koło za kołem, koło za kołem, „Twórczość”, nr 8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d74a261b-ff5f-42a3-a5d9-8c1d9359fea7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.